Παρατηρήσεις ΣΕΤΕ επί του σ/ν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ»

Αναλυτικά: Α. Επί των ρυθμίσεων που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Άρθρο 25: Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 39Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Άρθρο 26: Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 111 ν. 4446/2016 και Άρθρο 27 Υπαγωγή βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Προσθήκη παρ. 3 στο […]

Θέσεις ΣΕΤΕ σε ζητήματα επικαιρότητας

Προς τους κ.κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοποίηση: Κύριο Άκη Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας    Κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2023 Θέμα: Θέσεις του ΣΕΤΕ σε ζητήματα επικαιρότητας Κύριοι Υπουργοί, Ο ΣΕΤΕ, καθώς και τα μέλη […]

Παρατηρήσεις επί του σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Παρατηρήσεις επι του σ/ν «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας» Σεπτέμβριος […]

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο