Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

Θέσεις του ΣΕΤΕ επί του Σχεδίου Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας»

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το σχέδιο του οποίου υπεβλήθη με σημαντική καθυστέρηση, χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις, κινείται όμως προς την σωστή κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του, σε περίοδο έντονης ύφεσης, από-επένδυσης και απουσίας ρευστότητας, είναι απόλυτα επιβεβλημένη. Ιδιαίτερα για τον τουρισμό, ο οποίος έχει ουσιαστικά εξαντλήσει το υφιστάμενο δυναμικό του και έχει μεγάλη ανάγκη νέων επενδύσεων και περαιτέρω ποιοτικής αναβάθμισης, η υιοθέτηση των προτάσεων ΣΕΤΕ, κρίνεται ως βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Ορθώς, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, έχει προσανατολισμό παροχής κινήτρων στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Θα πρέπει όμως να αξιοποιηθούν πλήρως και οι προβλέψεις και οι δυνατότητες που παρέχει ο Κανονισμός 651/2014 για κάθε μέγεθος επιλέξιμης επένδυσης, μικρής η μεγάλης. Παράλληλα, ο νόμος πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη απλότητα και σαφήνεια προς τους επενδυτές, με ξεκάθαρες οδηγίες και σαφείς χρονικές προθεσμίες, όπως περιγράφονται στις προτάσεις ΣΕΤΕ, ενώ προβληματική είναι η ανάγκη έκδοσης άνω των 25 Υπουργικών αποφάσεων για την ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του.

Ειδικά για τον τομέα του τουρισμού, οι διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου όχι μόνον δεν περιλαμβάνουν προβλέψεις στήριξης της βασικής ατμομηχανής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας -με θέσπιση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης ή κατάταξη των σχετικών τουριστικών επενδύσεων στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων- αλλά αντίθετα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις αρνητικές προβλέψεις του ΓΑΚ 651/2014 (που περιλαμβάνουν σημαντική μείωση των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης και απαγόρευση της ενίσχυσης επενδύσεων μεγάλων επιχειρήσεων για υφιστάμενη οικονομική δραστηριότητα σε έξι Περιφέρειες της xώρας, ιδιαίτερα σημαντικές για τον τουρισμό).

Τέλος, όπως επανειλημμένα έχει επισημανθεί από τον ΣΕΤΕ, είναι αναγκαία, όπως εξάλλου προβλέπεται, η επαναδιαπραγμάτευση από την χώρα μας, εντός του 2016, των περιοριστικών προβλέψεων του ΓΑΚ 651/2014, με δεδομένο ότι τα ποσοστά περιφερειακών ενισχύσεων έχουν υπολογισθεί με στοιχεία EUROSTAT 2008 προ κρίσης και όχι μετά την κρίση και πτώση του ΑΕΠ άνω του 25%.

Για να δείτε αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΕΤΕ πατήστε εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο