Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

Σε θετική κατεύθυνση το Σχέδιο Νόμου για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

To Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κινείται σε θετική κατεύθυνση.

Ο ΣΕΤΕ έχει ταχθεί επανειλημμένως με δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ της αναβάθμισης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα, στον τουριστικό τομέα. Η συνεχής ανάπτυξη του τομέα, με την παράλληλη ανάπτυξη νέων και περισσότερο απαιτητικών αγορών, καθώς και νέων, πιο εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων, απαιτεί όλο και περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό. Επομένως, η ποιότητα του συστήματος Τουριστικής Εκπαίδευσης της χώρας μας και, ταυτόχρονα, η αποτελεσματική σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τουριστικό τομέα, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού, και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας. 

Με αφορμή την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου σε Διαβούλευση, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), κ. Ηλίας Κικίλιας  δήλωσε τα εξής: 

«Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, κινείται σε θετική κατεύνση. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η Επαγγελματική Εκπαίδευση, η Επαγγελματική Κατάρτιση και η Δια Βίου Μάθηση, αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύστημα, με ενιαίες οργανωτικές αρχές και θεσμικά όργανα συντονισμού. Εξαιρετικά σημαντική είναι η εφαρμογή της αρχής της διαπερατότητας σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή της πρόσβασης σε επόμενο ανώτερο επίπεδο σπουδών, όπως και η πρόβλεψη για την πρόσβαση των αποφοίτων ΙΕΚ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η ενίσχυση των συστημάτων μαθητείας. Θετικά κρίνεται και η συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στη διακυβέρνηση του συστήματος και στα κλαδικά συμβούλια».  

Η επόμενη ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό, μετά τη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη περίοδο με την πανδημία του κορωνοϊού, απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συντονισμένου στρατηγικού σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και μεσο-μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξης του. Ο ρόλος της τουριστικής εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. Ένα αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον τουριστικό τομέα, θα πρέπει να συμβάλλει ενεργά και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του κλάδου, τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και σε επίπεδο ποσότητας, ανά ειδικότητα και επίπεδο εξειδίκευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι μέσα από τη μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

– η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,

-η μείωση της αναντιστοιχίας γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς και

-η διασφάλιση της προσφοράς κατάλληλα καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα. 

O ΣΕΤΕ, συμμετέχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα καταθέσει τις αναλυτικές προτάσεις του με στόχο την διεύρυνση των θετικών προβλέψεων της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο