Ομιλίες / Δηλώσεις

Ομιλία του Προέδρου, κ. Ανδρέα Ανδρεάδη στην Ημερίδα Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμε Υπουργέ,

Κυρίες & Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι μετά από συντονισμένες προσπάθειες ετών, αποδεικνύουμε ότι αποτελούμε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας, παραμένοντας ισχυρός τροφοδότης του ΑΕΠ, επιτυγχάνοντας και ξεπερνώντας τους στόχους μας. Το 2013 έκλεισε με ρεκόρ: 17,9 εκατ. διεθνών αφίξεων και 12,5 δισ. Ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας.

Το 2014 θα φτάσουμε και μάλλον θα ξεπεράσουμε τα 18,5 εκατ. διεθνών αφίξεων και 13 δισ. Ευρώ εσόδων. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις περισσότερες αγορές του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Περισσότερο από 1,5 εκατ. επιπλέον αεροπορικές θέσεις έχουν προγραμματισθεί για τη χώρα μας το 2014 εκ των οποίων οι μισές για την Αθήνα. Όλες σχεδόν οι αγορές κινούνται με διψήφια ποσοστά προκρατήσεων, ενώ και ο εσωτερικός τουρισμός δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης. Μόνα ερωτηματικά παραμένουν για τις σημαντικές αγορές της Τουρκίας, Ρωσίας και Ουκρανίας. Κι εκεί όμως, στόχος μας είναι να επιτευχθούν, πλην Ουκρανίας, τουλάχιστον τα περσινά νούμερα αφίξεων.

Γενικότερα, παρατηρούμε σαφή μεταστροφή της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ της χώρας μας. Η βελτίωση του διεθνούς κλίματος για την Ελλάδα πρέπει να διασφαλισθεί και να ενισχυθεί, με κύρια προϋπόθεση τη διαφύλαξη της πολιτικής σταθερότητας.

Κυρίες και Κύριοι,

Ως σύγχρονος κοινωνικός εταίρος, και ως ο πιο νέος σε σχέση με τους υπόλοιπους, από την πρώτη στιγμή, έχουμε αποδείξει ότι δεν θα μείνουμε απαθείς μπροστά στις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα μας. Είναι καθήκον μας, να μην αναλωνόμαστε απλά σε κριτική, αλλά να υποστηρίζουμε και να ενεργοποιούμε το κράτος, για την υλοποίηση ενός καλά προετοιμασμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Προς την κατεύθυνση αυτή, καταθέσαμε ήδη τον οδικό χάρτη 2021 για τον ελληνικό τουρισμό, με στόχο τα 22-24 εκατ. αφίξεις, τα 18-19 δισ. Ευρώ άμεσα έσοδα, δηλαδή 9 μονάδες επιπλέον στο σημερινό ΑΕΠ της χώρας και τις 300.000 νέες θέσεις εργασίας – φτάνοντας στο σύνολο το 1 εκατομμύριο.

Όποτε χρειάζεται, δηλώνουμε «παρών» στον διάλογο με τους υπόλοιπους εταίρους, προκειμένου να βρούμε πρακτικούς τρόπους επίλυσης χρόνιων προβλημάτων και αντιμετώπισης αγκυλώσεων που παρεμποδίζουν την όποια αναπτυξιακή δυναμική και καταπνίγουν την επιχειρηματικότητα.

Στρατηγικά έχουμε επιλέξει να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα υποστηρίξουν άμεσα την εφαρμογή του Οδικού Χάρτη για το 2021. Από τη πλευρά της ζήτησης, ήδη η MarketingGreece, σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, συμβάλλειστην αποτελεσματικότερη προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, μέσω της ανάπτυξης  και εφαρμογής προγραμμάτων προβολής και διαφήμισης, διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό. Η εταιρεία, μεταξύ άλλων, έχει λανσάρει το «discovergreece.com», ένα παγκόσμιου επιπέδου website, το οποίο παρουσιάζει σε πέντε γλώσσες περισσότερα από 150 τουριστικά προϊόντα της Ελλάδας και έχει αναπτύξει δίκτυο γραφείων δημοσίων σχέσεων στις βασικές χώρες-στόχους.

Από τη πλευρά της προσφοράς, δημιουργήσαμε το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), με στόχο ναυποστηρίξουμε τον ελληνικό τουρισμό, όσον αφορά στις έρευνες, στις μελέτες και στα στοιχεία που ο ΣΕΤΕ αναλύει και παρουσιάζει, καθώς και στα πρότυπα, στις προδιαγραφές ποιότητας, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του τομέα. Το ΙΝΣΕΤΕ είναι η θεμέλιος λίθος για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΣΕΤΕ σε επίπεδο επιχειρηματολογίας, διαπραγμάτευσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού και έχει τη δυνατότητα να καταστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός υποστήριξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του τομέα.

Ένα από τα πρώτα έργα που αναλάβαμε ήταν η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας του τουρισμού 10.000 νέων ανέργων έως 29 ετών. Η γνώση που συλλέγουμε είναι για εμάς πολύτιμη. Έχουμε αντιληφθεί ήδη το τεράστιο κενό που υπάρχει στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, ιδιαίτερα των νέων όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού. Για να καλύψουμε τις 10.000 θέσεις, αλλά και τις εξειδικευμένες ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων έπρεπε να ψάξουμε σε περισσότερες από 50.000 αιτήσεις νέων που είχαν τα «μόρια» αλλά δεν είχαν ούτε το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο ούτε και την εξειδίκευση. Δεν είναι τυχαία τα ευρήματα μελετών που αναφέρουν το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις γνώσεις που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και στην εξειδίκευση που ζητούν οι επιχειρήσεις.   

Κυρίες και Κύριοι,

Ο ΣΕΤΕ εκπροσωπεί σχεδόν το 20% του ΑΕΠ και της απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα. Στη νέα προγραμματική περίοδο, η επιδίωξή μας δεν είναι απλά η συμμετοχή μας αλλά η μεγιστοποίηση της συμβολής μας στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Υπό αυτό το πρίσμα, το μέγεθος των πόρων ΕΣΠΑ πρέπει να είναι αντίστοιχο με τη σημασία του Τουρισμού στην οικονομία και απασχόληση.

Είναι καθήκον των Κοινωνικών Εταίρων να αναλάβουν ένα νέο και ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και κυρίως στην εφαρμογή. Προς τη κατεύθυνση αυτή ήδη έχουμε αναλάβει σχετική πρωτοβουλία μαζί με τη ΓΣΕΕ και σε συνεργασία με το ΕΣΥΔ για να καταρτίσουμε πρότυπα ποιότητας επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων στον Τουρισμό με διεθνή αναγνώριση. Η πρωτοβουλία μας αυτή πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί από την Πολιτεία.

Είναι δεδομένο ότι η υλοποίηση του Οδικού χάρτη 2021 του ελληνικού τουρισμού θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος σε όλα τα επίπεδα. Η αναβάθμιση αυτή θα δημιουργήσει, μεγαλύτερη ζήτηση για εξειδικευμένους εργαζόμενους και θα απαιτήσει ένα υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Κρίσιμη διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής μας πρέπει να αποτελεί η ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και εξασφάλισης της ποιότητας των υποδομών, των υπηρεσιών και κυρίως των ανθρώπινων πόρων. 

Βασική προϋπόθεση είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα παρακολούθησης των μεταβολών στις αγορές, στους κλάδους, τις τοπικές οικονομίες και τα επαγγέλματα, έγκαιρης διάγνωσης των ελλείψεων και συστηματικής πρόγνωσης των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και προσόντα.

Στρατηγικός στόχος μας στο πεδίο των ανθρώπινων πόρων είναι οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες των κλάδων να αποκτήσουν πιστοποίηση με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε  επαγγελματική κατάρτιση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, μέσω πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

Παράλληλα, είμαστε σε θέση να διαδραματίσουμε έναν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και των στελεχών του τομέα, μέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών επαγγελματικής ανάπτυξης προς τους επαγγελματίες του ευρύτερου τουριστικού τομέα (incubator γνώσης, b2b, υπηρεσίες mentoring / coaching / counselling, κλπ.).

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η Πολιτεία πρέπει να επενδύσει στην προσπάθεια δημιουργίας «τουριστικής συνείδησης» ιδιαίτερα στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικτυακών εργαλείων. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε να αλλάξουμε νοοτροπία και να επιτύχουμε τους στόχους μας σε βάθος χρόνου.

Κυρίες και Κύριοι,

Το όραμα μας είναι μια αναγεννημένη πατρίδα που, με ορίζοντα το 2021, θα εξασφαλίζει ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους της και ιδιαίτερα για την νέα γενιά. Για να επιτύχουμε το όραμα μας πρέπει να δουλέψουμε συντονισμένα, όλοι οι Φορείς, καθημερινά, βήμα-βήμα, προς αυτή την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο