Ομιλίες / Δηλώσεις

Ομιλία του Α’ Αντιπροέδρου του ΣΕΤΕ, κ. Ιωάννη Α. Ρέτσου στην εκδήλωση «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Αξιότιμε κύριε Reichenbach,

Αξιότιμοι Πρόεδροι,

Κυρίες & Κύριοι,

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει εδραιωθεί μια σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει καλύψει σημαντική διαδρομή. Ένας μεγάλος όγκος μεταρρυθμίσεων έχει υλοποιηθεί. Το τραπεζικό σύστημα έχει επανακεφαλαιοποιηθεί, πλην όμως, απαιτείται, τάχιστα, να χρηματοδοτήσει τις υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθητικά πλήττονται από την πιστωτική ασφυξία και το ακριβό κόστος χρήματος. Είναι αξιοσημείωτες οι προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνησης Συνεργασίας προκειμένου η ελληνική οικονομία να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το ταχύτερο δυνατό, θεωρούμε εντός του τρέχοντος έτους.

Ο ελληνικός τουρισμός, κατά γενική ομολογία, κατάφερε όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης να αντισταθεί, να υποστηρίξει και να ενεργοποιήσει την ελληνική οικονομία. Για το 2014, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να το κάνει, συνεισφέροντας σημαντικά στην ενίσχυση άλλων τομέων της οικονομίας, όπως η γεωργική παραγωγή, η μεταποίηση, το εμπόριο αλλά και στην απασχόληση, με τη δημιουργία 80 – 100 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και στην παράλληλη υποστήριξη των ασφαλιστικών ταμείων λόγω της μείωσης των εσόδων που έχει προκύψει από άλλους τομείς της οικονομίας. 

Κυρίες και κύριοι,

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία που διαθέτουμε, θεωρούμε πλέον βέβαιο ότι στο τέλος του έτους θα έχουμε επιτύχει νέο ρεκόρ 19,5 εκατ. διεθνών αφίξεων (προηγούμενη χρονιά 17,9 εκατ.), συνολικά 21,5 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας και 13,5 δισ. Ευρώ άμεσων εσόδων (προηγούμενη χρονιά, 12,2 δισ. Ευρώ) συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, αντίστοιχα. Μια επιτυχία η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού. Το σύνολο αυτών των δεκάδων χιλιάδων τουριστικών επιχειρήσεων ενίσχυσε τη συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας, φτάνοντας το 2013 στο 16,3%, ενώ για φέτος έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι θα το ενισχύσουμε επιπλέον 0,6%. Το σύνολο αυτών των τουριστικών επιχειρήσεων συμμετέχει στη συνολική απασχόληση με 18,2%.

Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη 2021, το αναπτυξιακό σχέδιο που ο ΣΕΤΕ ως Κοινωνικός Εταίρος έχει καταθέσει, η Ελλάδα, έως το 2021, θα μπορέσει να μπει μέσα στους 10 καλύτερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας 24 εκατ. διεθνών αεροπορικών αφίξεων, 48 δισ. Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και 300.000 νέων θέσεων εργασίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που θα υποστηρίξουν καθοριστικά το συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα έσοδα του ελληνικού τουρισμού προκύπτουν μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται, το γεγονός πως το 94% των μονάδων καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται στην χώρα, είναι δυναμικότητας κάτω από 50 δωμάτια.

Κυρίες και κύριοι,

Με όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε τον πρωταρχικό ρόλο που παίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον ΣΕΤΕ στην επίτευξη των στόχων των επόμενων ετών. Θεωρούμε θετική την καταγραφή και τη δημιουργία της συγκεκριμένης πολιτικής. Μια κίνηση την οποία βλέπουμε με χαρά να την έχουν αγκαλιάσει όλοι οι υπόλοιποι φορείς.

Η επιτυχής υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου απαιτεί την εφαρμογή σειράς οριζόντιων, αλλά και εξειδικευμένων μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Αναφέρω κάποια επιγραμματικά:

Αποτελεσματικότερο δημόσιο τομέα, ο οποίος θα διευκολύνει τον πολίτη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Χαμηλότερη και ορθολογικότερη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημιουργία σταθερού φορολογικού πλαισίου που δεν θα αλλάξει για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, χωροταξικό σχέδιο, πλήρη χαρτογράφηση και στρατηγική ανάπτυξης και προστασίας σε σχέση με τον αιγιαλό.

Περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ σε όλο το εξαγόμενο τουριστικό πακέτο και την ακτοπλοΐα, αλλά και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Επείγουσα αποκατάσταση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Συμπλήρωση του επενδυτικού νόμου ώστε να συμπεριλαμβάνει τον ναυτικό και ιατρικό τουρισμό.

Ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν 300.000 νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Χρειαζόμαστε αναβάθμιση της εκπαίδευσης με βάση διεθνή πρότυπα. Μαθητεία ποιότητας, που θα δημιουργεί ευκαιρίες εμπειριών και απασχόλησης στους νέους συμπολίτες μας.  Πρέπει να αναπτύξουμε την «τουριστική συνείδηση», επενδύοντας ιδιαίτερα στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικτυακών εργαλείων.

Περαιτέρω διευκολύνσεις στη χορήγηση πολλαπλής βίζας Σένγκεν και ηλεκτρονική χορήγηση βίζας.

Επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων των αεροδρομίων και λιμένων της χώρας, με παράλληλη προστασία ανταγωνιστικού επιπέδου χρεώσεων, που θα αυξάνονται εύλογα και μόνο μετά τις βελτιώσεις. Αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας στο πολύ καλό κατά τα άλλα αεροδρόμιο της Αθήνας, με επέκταση της σύμβασης εκμετάλλευσης. Έναρξη δημιουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι με αναβάθμιση του υφισταμένου, στο Ηράκλειο, ώστε να καλυφθεί η μεταβατική περίοδος.

Ολοκλήρωση των υποχρεωτικών προτύπων αστεριών και κλειδιών από το Υπουργείο Τουρισμού και πιστοποίηση όλων των καταλυμάτων.

Δημιουργία σύγχρονων προαιρετικών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών σε δεξιότητες και υπηρεσίες και ευρεία εφαρμογή τους, με την συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι ξεκάθαρο πως στα επόμενα χρόνια ο ελληνικός τουρισμός θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Στον ΣΕΤΕ εκφράζουμε τις ελπίδες και τα όνειρα δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Η κοινή γνώμη, αναγνωρίζει πλέον τον τουρισμό ως το όχημα το οποίο προσφέρει σταθερότητα και προοπτική. Η ελληνική κυβέρνηση και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, μας βλέπουν ως ισότιμο συνομιλητή στην προσπάθεια που κάνουν για την ανάκαμψη. Εμείς συναισθανόμαστε πλήρως αυτήν την ευθύνη και είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας και να τους ξεπεράσουμε. Χαράζουμε τη στρατηγική της προσφοράς και της ζήτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στηρίζουμε δυναμικά το Υπουργείο Τουρισμού και επενδύουμε στη μέρα που έφθασε, στην ημέρα της εξωστρεφούς ανάπτυξης.

Μαζί με τη ναυτιλία, τη βιομηχανία, το εμπόριο, την αγροτική παραγωγή και τις άλλες παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, θα οδηγήσουμε τη χώρα μας στη θέση που της αξίζει. 

Σας ευχαριστώ,

Ιωάννης Α. Ρέτσος

Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο