Ομιλίες / Δηλώσεις

Χαιρετισμός του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Α. Ρέτσου στο SETE Workshop «Τουρισμός, γαστρονομία και τοπική ταυτότητα: μια ελληνική ματιά σε μια παγκόσμια τάση»

Κυρίες και Κύριοι, 

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου για τη σημερινή μας συνάντηση που έρχεται να εξελίξει τη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η συσχέτιση του τουρισμού με την γαστρονομία και την τοπική ταυτότητα.

Το κύριο όχημα που έχει επιλέξει ο ΣΕΤΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, είναι ο εμπλουτισμός της εμπειρίας που προσφέρουμε στους ταξιδιώτες της χώρας μας.

Αυτό θα το πετύχουμε αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, με αιχμή του δόρατος την αγροδιατροφή και τον πολιτισμό.   

Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για τη παρουσία σας σήμερα στο δεύτερο κατά σειρά workshop που διοργανώνει ο ΣΕΤΕ, για τον σκοπό αυτό.

Το πρώτο είχε θέμα τον πολιτισμό, όπου αναδείχθηκε η σημασία του για τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. (είδαμε και το σχετικό βίντεο πριν από λίγο)

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το δεύτερο σημαντικό πυλώνα που έχουμε επιλέξει για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του τομέα.

Την αγροδιατροφή.

Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουρισμού και της αγροδιατροφής, οι συνέργειες και η διασύνδεσή τους, προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, είναι ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα που ενισχύουν το προϊόν μας, το διαφοροποιούν και τελικά η σύνθεση αυτή βοηθά στο χτίσιμο μοναδικών τουριστικών εμπειριών. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι η εξάρτηση των δύο τομέων είναι σημαντική και αμφίδρομη, με περιθώρια ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης.

Η διασύνδεση, όχι μόνο αυξάνει δυνητικά τις ευκαιρίες για εγχώρια παραγωγή, δημιουργία νέων αγορών και ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, αλλά προσφέρει και ευκαιρίες για την ανάδειξη προορισμών, μέσω της δημιουργικής παραγωγής, της διάθεσης και εμπορίας τοπικών προϊόντων, της γαστρονομίας και της βιωματικής εμπειρίας.

Παράλληλα, τα τρόφιμα υψηλής ποιότητας είναι ζητούμενο για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων και η προμήθεια του μεγαλύτερου μέρους από τους τοπικούς παραγωγούς, μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη και να δημιουργήσει νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στην τοπική παραγωγή.

Οι προκλήσεις της ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων στους τοπικούς προμηθευτές, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο τέτοιο, που να ανταποκρίνεται στα εμπορικά πρότυπα, στις απαιτούμενες ποσότητες και στις προτιμήσεις των πελατών και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαραίτητες προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Εξίσου κρίσιμο, είναι το πλαίσιο πολιτικής που προωθεί τις διασυνδέσεις μεταξύ του τομέα της γεωργίας, του τουρισμού και του εμπορίου.

Το περιβάλλον της εμπορικής πολιτικής θα πρέπει να είναι ευνοϊκότερο για τον ιδιωτικό τομέα και τις επενδύσεις, υποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, τους τοπικούς επιχειρηματίες μέσω κατάλληλων κινήτρων.

Ο ΣΕΤΕ υλοποιεί μια δέσμη ενεργειών, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει δημιουργικά στον δημόσιο διάλογο για τα οφέλη της διασύνδεσης της αγροδιατροφής με τον τουρισμό.

Το πρόσφατο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές επί του θέματος και συντόνισε στα πάνελ των συζητήσεων διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Παράλληλα, από το καλοκαίρι, έχουμε επισκεφτεί προορισμούς σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Σε όλους αυτούς τους προορισμούς, ήρθαμε σε επαφή τόσο με τα Μέλη μας, όσο και με τους παραγωγικούς φορείς και επισκεφτήκαμε πρότυπες γαλακτοκομικές μονάδες, παραγωγούς κρασιού, συνεταιρισμούς τοπικών προϊόντων και φάρμες.

Ένα πρώτο συμπέρασμα από αυτές τις συναντήσεις, είναι το ότι υπάρχει έντονη διάθεση για στενότερη συνεργασία.

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, που αν το εκμεταλλευτούμε, είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσουμε αξία τόσο στο τοπικό τουριστικό προϊόν, όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Επίσης, συμμετέχουμε ενεργά στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Φόρουμ Αγροδιατροφής, Βιομηχανίας, Τουρισμού» συμβάλλοντας στη σύνθεση των πολιτικών και των ενεργειών που θα προταθούν από την συντονιστική επιτροπή.

Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές και συμβουλευτικά, να συμβάλλουμε στην χάραξη και την υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής.

Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει εσωτερικές ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Συνδέσμου, για μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφή.

Στόχος της ομάδας είναι να εμβαθύνει τις γνώσεις των μελών σε θέματα διασύνδεσης τουρισμού και γαστρονομίας, να ζυμωθούν απόψεις και να προταθούν συγκεκριμένες δράσεις που ενισχύουν τις διατομεακές συνέργειες.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν παρουσιαστεί σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες όπως το we do local, η πρωτοβουλία Ελλαδικά μας και το έργο που έχει υλοποιήσει το ίδρυμα της TUI στην Κρήτη, ενώ έχουν συζητηθεί θέματα όπως η σημασία του branding και της πιστοποίησης στα ελληνικά προϊόντα.

Σημαντικό έργο έχει να επιδείξει το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, με τον εκπαιδευτικό του πυλώνα, το SETE Training, σε επίπεδο δράσεων.

Συνεργαζόμαστε με τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου, για την ανάδειξη του ελληνικού κρασιού και τη γνωριμία των επαγγελματιών του τουρισμού με τις επιλογές, τις δυνατότητες και τις ιδιομορφίες του.

Επίσης, με κεντρικό άξονα τη γαστρονομία, ξεκινάμε συνεργασία με το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και μεταφέρουμε την επιτυχία του σε ολόκληρη της Ελλάδα. Το Σχολείο Τουρισμού OnTour είναι μία εκπαιδευτική εκδήλωση, διάρκειας μίας ή δύο ημερών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να προστεθεί στο ήδη επιτυχημένο πλάνο εκπαιδευτικών δράσεων του SETETraining, το οποίο μετρά πλέον τρία χρόνια υλοποίησης με καταπληκτικά αποτελέσματα. Μεταξύ των κεντρικών εκπαιδευτικών θεματικών, συγκαταλέγονται η γαστρονομία και ο επισιτισμός.

Τέλος, μέσα στο 2018, το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ θα δημιουργήσει εξειδικευμένα policy papers με καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, ενώ θα κατατεθούν έρευνες και εγχειρίδια που εστιάζουν στη διασύνδεση και απευθύνονται σε επαγγελματίες του τουρισμού και της αγροδιατροφής.

Ήδη σχεδιάζεται μελέτη με τίτλο «Το Επώνυμο Τοπικό Προϊόν ως αποδοτικό εργαλείο Hospitality / Destination Marketing».

Και δεν σταματάμε εδώ,

Από την πλευρά της, η Marketing Greece, σχεδιάζει και υλοποιεί καμπάνιες προβολής, οι οποίες αναδεικνύουν την τοπική παραγωγή, την γαστρονομία του κάθε προορισμού και τις βιωματικές εμπειρίες που μπορούν να ζήσουν οι μελλοντικοί επισκέπτες στη χώρα μας, επικοινωνώντας με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, το μοναδικό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας στις βασικές αγορές μας.

Ταυτόχρονα, η Marketing Greece στα ταξίδια που οργανώνει για δημοσιογράφους και διαμορφωτές κοινής γνώμης, συχνά επικεντρώνεται στα γαστρονομικά συγκριτικά πλεονεκτήματα των προορισμών. Το 2018, η ψηφιακή πλατφόρμα αφήγησης ταξιδιωτικών εμπειριών blogtrotters, αφιερώνεται στη γαστρονομία.

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ένα νέο έργο, στο οποίο θα εργαστούμε συστηματικά ο ΣΕΤΕ, το Ινστιτούτο και η Marketing Greece.

Το νέο έργο έχει τίτλο  «Γαστρονομικοί Προορισμοί» και αποτελεί μία σύμπραξη με το Greek Gastronomy Guide.

Σκοπός των Γαστρονομικών Προορισμών είναι να δούμε στην πράξη την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος – πιλοτικών προορισμών στην αρχή – μέσα από τη γαστρονομία.

Θεωρούμε ότι πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να έχουν οι τοπικές γαστρονομικές κοινότητες, οι τοπικές κοινωνίες.

Γι’ αυτό οι δράσεις του έργου θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των γαστρονομικών κοινοτήτων, ώστε εκείνες να αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και συγκρότησης της πολιτιστικής και της τουριστικής ταυτότητας του κάθε προορισμού.

Θα συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της τοπικής γαστρονομικής προσφοράς μέσα από δράσεις εκπαίδευσης, ενώ μέσα από δράσεις προβολής θα προωθήσουμε τις εμπλουτισμένες τουριστικές εμπειρίες που θα προκύψουν.

Το έργο έχει 4 βασικούς στόχους:

  1.   Ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας και ενίσχυση των συνεργασιών
  2.   Ενδυνάμωση της προστιθέμενης αξίας των προορισμών
  3.   Βελτίωση των χαρακτηριστικών της ζήτησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος
  4.   Αύξηση αναγνωρισιμότητας του προορισμού, ως προς την διάσταση της γαστρονομίας

Κυρίες και Κύριοι,

Σε αυτό το πλαίσιο, δουλεύουμε εντατικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας κοινωνικής συμμαχίας για τον τουρισμό.

Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία.

Να επικοινωνήσουμε ότι ο τομέας μας είναι ο δρόμος που οι νέοι μπορούν να πάρουν για να νιώθουν σίγουροι για το μέλλον τους.

Να αποδείξουμε ότι ο τουρισμός, εκτός από οικονομικό έχει και σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, υποστηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και μια σειρά άλλων επαγγελμάτων και κλάδων που βασίζονται σε αυτόν. 

Να πείσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμια δύναμη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με αιχμή τον τουρισμό.

Μια χώρα που όλοι οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας θα συνεργαστούν, ώστε να αναπτυχθούν από κοινού και να χτίσουν ένα σύγχρονο, αλληλένδετο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, που θα αξιοποιεί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα δημιουργεί αλυσίδες αξίας και δικτύωσης.

Ένα μοντέλο που θα στηριχθεί στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, στην εξωστρέφεια, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο τουρισμός, για ακόμα μια φορά δηλώνει δυναμικά «παρών» όχι μόνο για το μέλλον της εθνικής μας οικονομίας, αλλά για το μέλλον της χώρας.

Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες που θα συναντήσουμε είναι μεγάλες.

Δεν είμαστε ούτε αιθεροβάμονες, ούτε υπερβολικά αισιόδοξοι.

Έχουμε πίστη όμως στις δυνάμεις αυτού του τόπου, που ξέρει να προσπερνά με δουλειά και επιμονή όλα τα εμπόδια.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Γιάννης Α. Ρέτσος

Πρόεδρος ΔΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο