Ομιλίες / Δηλώσεις

Χαιρετισμός Γ. Βερνίκου στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων

Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων που γίνεται στο Αργοστόλι.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι η ανάγκη ύπαρξης ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου είναι απολύτως απαραίτητη και στα πλαίσια αυτά η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) παρουσίασε το Φεβρουάριο του 2018 την κοινή συμφωνία των παραγωγικών τάξεων και της Κοινωνίας των Πολιτών για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό παραδόθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία βέβαια έχουν τα δικά τους επεξεργασμένα σχέδια δημόσιας δράσης και πολιτικών προτεραιοτήτων. Οι κεντρικοί αναπτυξιακοί στόχοι και οι βασικοί άξονες παρέμβασης έχουν βρει ευρεία αποδοχή.  Η ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού με έμφαση στους κλάδους της οικονομίας με συγκριτικό πλεονέκτημα και η προώθηση των συνεργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συστάσεων επιχειρήσεων, αποτελεί βασικό άξονα του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου. Είναι απαραίτητο να υπάρχει εξειδίκευση σε επίπεδο Περιφερειών και τοπικών κοινωνιών.

Είναι προφανές ότι ο τουρισμός – και ιδιαίτερα για τα Ιόνια νησιά- είναι από τους σημαντικότερους κλάδους για την τοπική οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και η σχετική συζήτηση συνδέεται άμεσα με το μέλλον της περιοχής.

Η ελληνική τουριστική περίοδος 2018, που ολοκληρώνεται, παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικά ποσοστά αυξήσεων, τα οποία συγκαταλέγουν τη χώρα μας στις σημαντικότερες τουριστικές χώρες του κόσμου.  Το σύνολο των εσόδων είναι της τάξης των 16 δις ευρώ με την κρουαζιέρα και ο αριθμός των αφίξεων 32 εκατ.  Αντίστοιχα θετικά είναι τα στοιχεία και οι προβλέψεις για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς, που είμαι σίγουρος ότι, τόσο από το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, όσο και από άλλες πηγές τους έχετε πληροφορηθεί και θ’ ανακοινωθούν και στο Συνέδριο. Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουμε, ο τουρισμός είναι στενά συνδεδεμένος με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγή, όπου αυτή είναι δυνατή. Γνωρίζουμε ότι για την προσέλκυση τουρισμού σημαντικό ρόλο παίζει η συνολική εμπειρία.  Όλη η Περιφέρεια, αλλά και κάθε νησί ξεχωριστά, πρέπει να έχει την ταυτότητά του, ώστε να μπορεί να προσελκύει όσο γίνεται ποιοτικότερο τουρισμό στη μεγαλύτερη δυνατή περίοδο και ν’ αναδεικνύει νέα μέρη.  Όλα αυτά είμαι σίγουρος ότι θα συζητηθούν αναλυτικά στο Συνέδριό σας. Αποτελεί σύγχρονη και σταθερή άποψη όσων ασχολούμαστε με τον τουρισμό ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στηρίζεται στη συμφιλίωση των κατοίκων, των μόνιμων παραθεριστών, παλαιών και νέων, με τον τουρισμό.  Κάθε κατηγορία έχει τις δικές της ανάγκες και τις δικές της προτεραιότητες. Η «συμφιλίωση» είναι συνδεδεμένη και με τις υποδομές: Αποχέτευση, ύδρευση, βιολογικός καθαρισμός, επαρκή ενέργεια, κυκλοφοριακό, θέσεις πάρκινγκ.  Απαιτούνται ικανοί αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι, καθώς και στενή συνεργασία του Δημόσιου Τομέα, της τοπικής κοινωνίας και των ιδιωτών.  Η αξιοποίηση και η ολοκλήρωση των κονδυλίων για υποδομές δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.  Χρειάζεται όρεξη, κέφι και ικανότητα όσων αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες, ώστε τα έργα να ολοκληρώνονται ταχύτατα, με τη λιγότερη δυνατή όχληση.

Τα μικρά νησιά, αλλά και οι Δήμοι, αντιμετωπίζουν πολλές φορές έντονο το στοιχείο της έλλειψης κρίσιμων δεικτών πορείας και απόδοσης που τα αφορά, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Για την άσκηση όμως διοίκησης, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία.

Θα μπορούσα να συνεχίσω με την απαρίθμηση πολλών θεμάτων προκειμένου να ενθαρρύνεται η συζήτηση: Πως πάει το κάθε νησί, η ιατρική περίθαλψη, η πολιτιστική, εκπαιδευτική και αθλητική δραστηριότητα, η συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο και η ταχύτητα του wi-fi, ο τζίρος που γίνεται, ποιες επιχειρήσεις έχουν άνοδο και ποιες μείωση του κύκλου εργασιών, οι ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις. 

Θέλω να τονίσω ότι κανένα μέρος δεν επιβιώνει αν δεν μπορεί ν’ αναπτύξει επικερδή επιχειρηματική  δραστηριότητα με περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  Νέες γνώσεις, νέες επινοήσεις και νέοι τρόποι να κάνουμε διάφορα πράγματα είναι βασικά για την πρόοδο.  Είναι γεγονός επίσης ότι το σημερινό περιβάλλον φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο, που σε συνδυασμό με τον ουσιαστικό αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από χρηματοδοτικά εργαλεία, καθιστούν μη βιώσιμες, ακόμα και τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αύξηση του τζίρου τους.

Κάθε αναπτυξιακό Συνέδριο πρέπει να έχει στόχο να σχεδιάζει το μέλλον.  Το μέλλον δεν είναι εύκολο να το προβλέψεις.  Μπορείς όμως να το σχεδιάσεις, ώστε να μην το υφίστασαι απλά.  Στο κέντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία νέου επιχειρηματικού οικοσυστήματος με συνέργειες και κοινωνικές συναινέσεις.  Αυτές ακριβώς, τις συνέργειες και τις κοινωνικές συναινέσεις, υπηρετούμε στην ΟΚΕ, που έχω την τιμή ως εκπρόσωπος του τουρισμού να προεδρεύω.

Θερμά συγχαρητήρια και καλά συμπεράσματα.

Με ιδιαίτερα φιλικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Βερνίκος

-Πρόεδρος ΟΚΕ

-Γεν.Γραμματέας ΣΕΤΕ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο