Ομιλίες / Δηλώσεις

Χαιρετισμός του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Α. Ρέτσου στην Ημερίδα «Φόρουμ Αγροδιατροφής, Βιομηχανίας, Τουρισμού»

Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,
Αξιότιμοι Υπουργοί,
Αξιότιμοι Πρόεδροι Κοινωνικών Εταίρων και φορέων,

Κυρίες και Κύριοι,

Με χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία «Φόρουμ Αγροδιατροφής, Βιομηχανίας, Τουρισμού». Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετική η χρονική στιγμή κατά την οποία το φόρουμ και οι ομάδες εργασίας του, έχουν ξεκινήσει το έργο τους. Και αυτό, γιατί είναι πεποίθηση όλων μας, πως η διασύνδεση του τουρισμού με άλλους τομείς και η ποιοτική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να συμπαρασύρει τους υπόλοιπους κλάδους και να επιταχύνει την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.   

 

Ο τουρισμός είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη  αγορά, σε διεθνές επίπεδο, η οποία δεν παρουσιάζει ενδείξεις επιβράδυνσης. Η ανάπτυξή του, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, ιδίως όταν λειτουργεί σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. 

Είναι ενδεικτικό το γεγονός, ότι το 2016 σημειώθηκε αύξηση των διεθνών τουριστικών αφίξεων κατά 3,9%, ξεπερνώντας σε απόλυτο αριθμό το 1,2 δισ. αφίξεων, ενώ φέτος αναμένεται να αναρριχηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, προβλέπει ότι ο αριθμός αυτός θα φθάσει σε 1,4 δισ. μέχρι το 2020 και σε 1,8 δισ. μέχρι το 2030. Από οικονομικής άποψης, ο τομέας συμβάλει στο 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ και υποστηρίζει μία στις δέκα θέσεις εργασίας.

Η σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι πια ευρύτερα αντιληπτή. Ο τομέας παρέμεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της κρίσης και ήταν αυτός που  συνέβαλε καταλυτικά στην επιβίωση της ελληνικής οικονομίας, έχοντας πλέον ξεπεράσει το 20% του ΑΕΠ και προσεγγίζοντας το 25%.

Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι η συμβολή του τομέα στην απασχόληση. Σε μια Ελλάδα με πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, αγγίζουμε το 30% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. Και ειδικά στις ομάδες μειωμένης απασχόλησης, όπως οι νέοι και οι γυναίκες, ο ρόλος του τουρισμού είναι πολύ σημαντικός.

Θεωρούμε λοιπόν καθήκον μας, ο τουρισμός, όχι μόνο να διατηρήσει και τα επόμενα χρόνια αυτήν τη δυναμική, αλλά να καταφέρει να τα ενισχύσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ιδίως προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχόλησης και της διαμόρφωσης των συνθηκών για τη δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στον τουρισμό, όσο και στους υπόλοιπους τομείς.

Κυρίες και Κύριοι, 

Το κύριο όχημα που έχει επιλέξει ο ΣΕΤΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, είναι ο εμπλουτισμός της εμπειρίας που προσφέρουμε στους ταξιδιώτες της χώρας μας. Αυτό θα το πετύχουμε αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, με αιχμή του δόρατος την αγροδιατροφή και τον πολιτισμό.   

O τουρισμός και ο τομέας της αγροδιατροφής είναι δύο εξαιρετικά κρίσιμοι πυλώνες για τον εμπλουτισμό της προσφερόμενης εμπειρίας. Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο, οι συνέργειες και η διασύνδεσή τους, προσφέρει νέες ευκαιρίες εισοδήματος και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή και εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, είναι ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα που ενισχύουν το προϊόν μας, το διαφοροποιούν, και τελικά η σύνθεση αυτή βοηθά στο χτίσιμο τουριστικής συνείδησης. 

Θα μπορούσε κάποιος σε αυτό το σημείο να αναρωτηθεί γιατί δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο τόσο καιρό. Τα ζητήματα είναι αρκετά. Τα περισσότερα θα αναλυθούν στη σημερινή ημερίδα, αφού οι ομάδες εργασίας ήδη επεξεργάζονται αρκετά από αυτά. 

Όμως, όσο περισσότερο ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, τόσο βλέπουμε ότι η προοπτική της ενίσχυσης αυτής της διασύνδεσης είναι πολύ πιο μεγάλη από τα εμπόδια που προκύπτουν. Λαμβάνοντας δε υπόψη και τα αποτελέσματα της μελέτης της PwC, διαπιστώνουμε ότι η εξάρτηση των δύο τομέων είναι σημαντική και αμφίδρομη, με περιθώρια ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης. 

Η διασύνδεση, όχι μόνο αυξάνει δυνητικά τις ευκαιρίες για εγχώρια παραγωγή, δημιουργία νέων αγορών και ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, αλλά προσφέρει και ευκαιρίες για την ανάδειξη προορισμών, μέσω της δημιουργικής παραγωγής, της διάθεσης και εμπορίας τοπικών προϊόντων, της γαστρονομίας και της βιωματικής εμπειρίας.

Παράλληλα, τα τρόφιμα υψηλής ποιότητας είναι ζητούμενο για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων και η προμήθεια του μεγαλύτερου μέρους από τους τοπικούς παραγωγούς, μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη και να δημιουργήσει νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στην τοπική παραγωγή.

Οι προκλήσεις της ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων στους τοπικούς προμηθευτές, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο τέτοιο, που να ανταποκρίνεται στα εμπορικά πρότυπα, στις απαιτούμενες ποσότητες και στις προτιμήσεις των πελατών και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαραίτητες προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Εξίσου κρίσιμο, είναι το πλαίσιο πολιτικής που προωθεί τις διασυνδέσεις μεταξύ του τομέα της γεωργίας, του τουρισμού και του εμπορίου. Το περιβάλλον της εμπορικής πολιτικής θα πρέπει να είναι ευνοϊκότερο για τον ιδιωτικό τομέα και τις επενδύσεις, υποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, τους τοπικούς επιχειρηματίες μέσω κατάλληλων κινήτρων.

Ο ΣΕΤΕ υλοποιεί μια δέσμη ενεργειών, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει δημιουργικά στον δημόσιο διάλογο για τα οφέλη της διασύνδεσης της αγροδιατροφής με τον τουρισμό.

Στοχεύουμε, στην ανάληψη πρωτοβουλίας -σε συνεργασία με άλλους φορείς- για τη δημιουργία ειδικού προγράμματος «Αυθεντικής Ελληνικής Διατροφής και Γαστρονομίας», το οποίο θα έχει ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό της διατροφής που προσφέρεται στα  τουριστικά καταλύματα, με χαρακτηριστικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα, που αναδεικνύουν τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα του εκάστοτε τουριστικού προορισμού. Με την πρωτοβουλία αυτή σκοπεύουμε να αναδείξουμε τον πλούτο και την ιδιαιτερότητα των τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας, φέρνοντας κοντά τον τουρισμό με τους τοπικούς παραγωγούς.

Από το καλοκαίρι, έχουμε υλοποιήσει μια σειρά συναντήσεων ανά την Ελλάδα. Έχουμε επισκεφτεί την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τον Βόλο, την Πάτρα, την Τρίπολη, τη Σαντορίνη,  την Κρήτη, τη Ρόδο, ενώ έως και τον επόμενο μήνα θα έχουμε επισκεφτεί τη Λαμία και τα Γιάννενα. Σε όλους αυτούς τους προορισμούς, ήρθαμε σε επαφή τόσο με τα Μέλη μας, όσο και με τους παραγωγικούς φορείς και επισκεφτήκαμε πρότυπες γαλακτοκομικές μονάδες, παραγωγούς κρασιού, συνεταιρισμούς τοπικών προϊόντων και φάρμες. Ένα πρώτο συμπέρασμα από αυτές τις συναντήσεις, είναι το ότι υπάρχει έντονη διάθεση για στενότερη συνεργασία. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, που αν το εκμεταλλευτούμε, είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσουμε αξία τόσο στο τοπικό τουριστικό προϊόν, όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Συμμετέχουμε ενεργά στις ομάδες εργασίας του Φόρουμ και ως κοινωνικός εταίρος, επιθυμούμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στη σύνθεση των πολιτικών και των ενεργειών που θα προταθούν από τις ομάδες εργασίας. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές και συμβουλευτικά, να συμβάλλουμε στην χάραξη και την υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής.

Παράλληλα, στον ΣΕΤΕ, έχουμε δημιουργήσει εσωτερικές ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Συνδέσμου, για μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφή. Το 16ο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές επί του θέματος και συντόνισε στα πάνελ των συζητήσεων διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στη γαστρονομία, στον τουρισμό και εν τέλει, στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να προκύψει από τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Και δεν σταματάμε εδώ.

Η MarketingGreece, σχεδιάζει και υλοποιεί καμπάνιες προβολής οι οποίες αναδεικνύουν την τοπική παραγωγή, την γαστρονομία του κάθε προορισμού και τις βιωματικές εμπειρίες που μπορούν να ζήσουν οι μελλοντικοί επισκέπτες στη χώρα μας, επικοινωνώντας με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, το μοναδικό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

Το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, εργάζεται προς την κατεύθυνση της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, όσον αφορά στις εξελίξεις και στις προοπτικές της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και καταγραφή του οικονομικού και κοινωνικού αποτυπώματος του τουρισμού. Με την πλούσια δράση του εκπαιδευτικού του προγράμματος, συμβάλλει στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό σε ολόκληρη την επικράτεια.

Κυρίες και Κύριοι,

Σε αυτό το πλαίσιο, δουλεύουμε εντατικά και ακατάπαυστα και προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας τουριστικής συνείδησης. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία. Να επικοινωνήσουμε ότι ο τομέας μας είναι η διέξοδος από την κρίση. Ο δρόμος που οι νέες γενιές μπορούν να πάρουν για να νιώθουν σίγουροι για το μέλλον τους.

Να αποδείξουμε ότι ο τουρισμός, έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, υποστηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και μια σειρά άλλων επαγγελμάτων και κλάδων που βασίζονται σε αυτόν. 

Να πείσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμια δύναμη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με αιχμή τον τουρισμό. Μια χώρα που όλοι οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας θα συνεργαστούν, ώστε να αναπτυχθούν από κοινού και να χτίσουν ένα σύγχρονο, αλληλένδετο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, που θα αξιοποιεί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα δημιουργεί αλυσίδες αξίας και δικτύωσης. Ένα μοντέλο που θα στηριχθεί στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, στην εξωστρέφεια, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο τουρισμός, για ακόμα μια φορά δηλώνει «παρών» για το μέλλον της εθνικής μας οικονομίας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Γιάννης Α. Ρέτσος

Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΕ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο