Ομιλίες / Δηλώσεις

Χαιρετισμός του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Παράσχη στην Ημερίδα Τουρισμού της MARKETING GREECE”Από το Χθες στο Αύριο. Μαζί διαμορφώνουμε το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης”

Κυρίες και Κύριοι

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι,

Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση της Marketing Greece για το Χθες και το Αύριο του Τουριστικού Προϊόντος της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Το 2023 επιβεβαίωσε ότι ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας με 34 εκατ. αφίξεις και άμεσα έσοδα ύψους 20,5 δισ. ευρώ.

Η χρονιά  που πέρασε αποτελεί πλέον το νέο ορόσημο ξεπερνώντας τόσο σέ αφίξεις, όσο και σε έσοδα το 2019, και αποτελεί ένα σημείο καμπής για το αναπτυξιακό πλαίσιο και το μέλλον του τουρισμού μας.

Είναι σαφές ότι το τουριστικό μας μοντέλο βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, καθώς οι καλές επιδόσεις συνοδεύονται και με μεγάλη ευθύνη για την επόμενη μέρα, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την ελκυστικότητα και την ανθεκτικότητα του brand Ελλάδα ως ενός ολιστικά δημοφιλούς και βιώσιμου προορισμού.

Σε συνδυασμό με το «Στρατηγικό Σχέδιο Ελληνικός Τουρισμός 2030» έχουμε θέσει πέντε κεντρικές προτεραιότητες τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, το ζήτημα των υποδομών, τη διαχείριση των προορισμών, την αγορά εργασίας και φυσικά τη βιωσιμότητα.

Στο περιβάλλον αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μια από τις πέντε κύριες τουριστικές περιφέρειες της χώρας που συν-διαμορφώνουν τόσο την διεθνώς αναγνωρισμένη τουριστική εμπειρία  όσο και το μεγάλο μέρος των τουριστικών εσόδων για την εθνική οικονομία.

Ταυτόχρονα, η Κεντρική Μακεδονία έχει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες ειδικότερα σε εναλλακτικά προϊόντα με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Στην παρουσίαση της έρευνας κοινού  που θα ακολουθήσει, θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πτυχές αναδεικνύονται θέματα αστικής αναβάθμισης, καθώς και άλλα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε φάσεις κατασκευής ή σχεδιασμού στην πόλη και αναμένεται να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του προορισμού.

Κομβικό ρόλο για τις αναπτυξιακές προοπτικές διαδραματίζουν οι υποδομές (δημόσιες και ιδιωτικές). Σημαντικό στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης ξεπέρασε τα 7 εκατ. επιβατική κίνηση (αύξηση 18,7% έναντι του 2023) και αυτό δείχνει μια δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Το λιμάνι με χαρακτήρα home porting αυξάνει την κρουαζιέρα, ενώ παράλληλα σε αναφορικά με τα προβλήματα των αστικών μετακινήσεων, το μετρό, καθώς και το έργο του flyover, συνθέτουν τις υποδομές που έχει ανάγκη η πόλη. Στην ίδια κατεύθυνση πολλές είναι οι ξενοδοχειακές επενδύσεις, ενώ η ανάπλαση και ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΘ-HELEXPO αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την εικόνα του MICE και συνδέεται με αρκετά παράπλευρα τουριστικά προϊόντα.

Παράλληλα, τονίζεται η αξία του πολιτιστικού πλούτου της Θεσσαλονίκης.

Η πόλη συνεχώς αναβαθμίζει και αναδεικνύει το πολιτιστικό της απόθεμα, ενισχύει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (άλλωστε η Θεσσαλονίκη έχει ενταχθεί στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων της UNESCO και αυτό αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία), φέρνει στο φως αρχαιολογικές ανακαλύψεις, με τις Αιγές και το νέο πολυκεντρικό μουσείο να αποτελεί asset όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για όλη τη χώρα.

Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και στην Εθνική Στρατηγική 2030 του ΣΕΤΕ, η οποία περιγράφει ξεχωριστό σχέδιο δράσης για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρουσιάστηκε στους φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού τον Νοέμβριο 2022.

Το Σχέδιο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των πολιτικών οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια, για να φτάσουμε στο 2030, με το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης πιο ισχυρό, να προσφέρει ακόμη περισσότερα στο ΑΕΠ, στην κοινωνία και στην οικονομία τόσο της περιοχής ,όσο και της χώρας γενικότερα.

Και σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η ανάγκη τόσο για την περιφέρεια όσο και για την πόλη για την ύπαρξη οργανωμένων δομών διαχείρισης προορισμών, των σωστά δομημένων και λειτουργούντων DMOs. Οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν καταλλήλως και να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες, με σοβαρή και ουσιαστική εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στα πρότυπα των οργανισμών τουριστικής διαχείρισης πολλών άλλων Ευρωπαίων και διεθνών ανταγωνιστών.

Στην κατεύθυνση αυτή οι ευρείες συμπράξεις της Marketing Greece αποτελούν ένα αρχικό, αλλά ουσιαστικό πρώτο βήμα –ένα εκκολαπτήριο incubator- συνεργιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό συναποφασίζουν/ συν-διαμορφώνουν στρατηγικές τουριστικής προβολής  και ανάπτυξης των προορισμών της χώρας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και μεγάλη αξία έχει και η σύμπραξη που έχει διαμορφωθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το 2020, για πρώτη φορά και σε μια κρίσιμη συγκυρία, με ένα τόσο διευρυμένο σχήμα συνεργασίας. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

Ο τουρισμός είναι μια καθολική δραστηριότητα που επηρεάζει ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Για τη διαμόρφωση στρατηγικής και την εφαρμογή δράσεων απαιτείται η συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης, των επιχειρηματιών του τουρισμού, με γνώμονα την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και εξοικείωση με τις νέες τάσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μέσα από τις πρόσφατες έρευνες που θα παρουσιαστούν σε λίγο.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα και από τη σημερινή συνάντηση, ως κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί την τουριστική επιχειρηματικότητα με την MG και το ΙΝΣΕΤΕ, επιδιώκουμε να συνεχίσουμε τον δυναμικό αυτό διάλογο, με τα νέα διοικητικά σχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την εξαιρετική συνεργασία που έχει προκύψει μέσα από τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την ανάδειξη του προορισμού της Θεσσαλονίκης.  

Από το Χθες στο Αύριο… Συνεργαζόμαστε και ενώνουμε δυνάμεις για ένα σύγχρονο δυναμικό  τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γιάννης Ν. Παράσχης

Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο