Τα νέα των μελών μας

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: CEOs Call to Action: A New Deal for Europe

 undefined

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) κ. Τάκης Ζαριφόπουλος, συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 165 κορυφαίους Ευρωπαίους επιχειρηματικούς παράγοντες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Call to Action for a New Deal for Europe».

Το CEOs Call for Action for a New Deal for Europe αποτελεί πρωτοβουλία του CSR Europe σε συνεργασία με τους περισσότερους από 40 εθνικούς του εταίρους, μεταξύ των οποίων το CSR HELLAS ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, ως απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και που αποτελούν προτεραιότητα για την ίδια τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο της κοινής προσπάθειας είναι: α) η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της με καινοτόμες προσεγγίσεις και υπευθυνότητα για το παρόν αλλά και για το μέλλον, β) η εδραίωση της εμπιστοσύνης, της συνεννόησης και της αλληλεγγύης ως προϋπόθεση για την επίλυση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, γ) η θεμελίωση και ο σεβασμός των κοινά αποδεκτών προτύπων και αρχών για τη διαφάνεια και τις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές και δ) η εναρμόνιση πολιτικών με το κοινό όραμα για το 2030.

undefined

To Μανιφέστο

Σύμφωνα με το μανιφέστο που καλούνται να συνυπογράψουν οι επιχειρηματικοί ηγέτες – μέλη του CSR Europe και των μελών του, οι CEOs δεσμεύονται μεταξύ άλλων στα εξής:

  • Να καινοτομήσουν υιοθετώντας επιχειρηματικά μοντέλα που θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, ώστε να επιταχύνουν την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ευρώπης με ορίζοντα το 2030.
  • Να συμμετέχουν στον κρίσιμο διάλογο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων και το ξεκλείδωμα των αναδυόμενων ευκαιριών.
  • Να δημιουργήσουν συνεργατικές πλατφόρμες και να χρηματοδοτήσουν μοντέλα για περισσότερη καινοτομία προς την κατεύθυνση της εφαρμογής ενός πιο βιώσιμου και κυκλικού οικονομικού μοντέλου.
  • Να συμβάλουν στη μετάβαση προς μια βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, αξιοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εμπλέκοντας το σύνολο της αλυσίδας αξίας, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση οικονομίας, οικολογίας και κοινωνικών αναγκών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η δημιουργία αξίας για την κοινωνία.
  • Να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν την εκπαίδευση σε όλα τα στάδια για την προώθηση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής συνοχής σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
  • Να συμβάλουν στην αύξηση της κοινωνικής συμμετοχής και της συμμετοχής των πολιτών συμπεριλαμβανομένης της νέας γενιάς αξιοποιώντας την αίσθηση επείγουσας ανάγκης των νεότερων γενεών για καινοτομία, σε ένα ευρύτερο κίνημα για τη βιωσιμότητα.
  • Να προωθήσουν κοινά πρότυπα, βασισμένα στους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, την πολιτική της συνεκτικότητας και την ουσιαστική διαφάνεια, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης αγοράς.

#CEOsCall2Action

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο