Τα νέα των μελών μας

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

undefined

 

 

Ολιστική προσέγγιση στην κεντρική διαχείριση και εποπτεία των σταθμών διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με δυνατότητα ελέγχου του συνόλου των εγκαταστάσεων από ένα μόνο σημείο, ελαχιστοποιώντας τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των σταθμών. 

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου επιθυμούσε να παρακολουθεί απομακρυσμένα τα συστήματα πυρανίχνευσης όλων των σταθμών διοδίων από ένα κεντρικό σημείο και παράλληλα από το ίδιο σύστημα να διαχειρίζεται και να εποπτεύει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα συστήματα BEMS (κλιματισμός, φωτισμός, λέβητες, ψύκτες, κ.α.). Επιπρόσθετα επιθυμούσε να καταγράφει και να αναλύει όλα τα κτιριακά δεδομένα των σταθμών, εξάγοντας ενημερώσεις και τακτικές αναφορές για την κατάσταση των εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό, όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης και BEMS των σταθμών διοδίων έπρεπε να ενσωματωθούν σε μία ενιαία συνεργατική πλατφόρμα, εγκατεστημένη στο κέντρο διοίκησης του αυτοκινητόδρομου, με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας και διαχείρισης οποιουδήποτε σταθμού ανά πάσα στιγμή.

undefined

Η μεγαλύτερη δυσκολία στο όλο εγχείρημα, ήταν η επιλογή ενός επεκτάσιμου, πλήρως παραμετροποιήσιμου και ευέλικτου συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να τυποποιηθεί με τέτοιο τρόπο που να μπορεί εγκατασταθεί εύκολα και κυρίως με χαμηλό κόστος, σε ένα τόσο μεγάλο δίκτυο σταθμών διοδίων. Το εν λόγω σύστημα θα έπρεπε να αποτελέσει μια “end to end”, “turnkey” λύση, που θα διασφάλιζε την όλη εφαρμογή σε τυχόν μελλοντικές προσθήκες και παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη πρόκληση ήταν η ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών κατασκευαστών και τεχνολογιών ανά υποσύστημα ελέγχου (κλιματισμός, φωτισμός, ψύξη, ενέργεια, πυρανίχνευση) σε ένα ενιαίο περιβάλλον με δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης.

Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., γνωστή για τη μεγάλη της εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη συστημάτων BEMS, Πυρανίχνευσης, Ασφαλείας κ.α., καθώς και στην ενοποιημένη λειτουργία (integration) όλων των συστημάτων, επιλέχθηκε για την υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής.

Το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης (Unified Integrated Management System) συγκεντρώνει το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας και των ανάλογων δεδομένων από τις επιμέρους εγκαταστάσεις. Η λειτουργία όλων των μερών κάτω από ένα κοινό συνεργατικό περιβάλλον, προσφέρει πλήρη αλληλεπίδραση μεταξύ τους και ταυτόχρονα ελεύθερο προγραμματισμό και πλήρη επεκτασιμότητα, έτσι ώστε να μπορεί να «τρέξει» κάθε πιθανό κι επιθυμητό σενάριο.

Η μεγάλη εμπειρία της ομάδας υλοποίησης του έργου σε σύνθετα και απαιτητικά έργα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών για την ενσωμάτωση στην πλατφόρμα του συνόλου των πινάκων πυρανίχνευσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων των σταθμών, έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η εγκατάσταση του συστήματος έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με δυνατότητα διαχείρισης και εποπτείας του συνόλου των εγκαταστάσεων από ένα μόνο σημείο, ελαχιστοποιώντας τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των σταθμών. Τα αποτελέσματα είναι απτά και ορατά σε μια σειρά από πτυχές λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου και περιλαμβάνουν αισθητή εξοικονόμηση πόρων από την ορθολογική χρήση ενέργειας και ανθρώπινων πόρων, την ορθολογικότερη αξιοποίηση του εξοπλισμού που συνεπάγεται αύξηση στο χρόνο ζωής των υλικών, τη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία και τέλος την περαιτέρω ενδυνάμωση του «πράσινου» αποτυπώματος. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο