Τα νέα των μελών μας

VK PREMIUM: Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα για το ΕΣΠΑ “Ερευνώ Καινοτομώ”

H VK PREMIUM σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Όμιλο EPSILON NET στις 4/6/2024 και ώρα 16:00 με 18:00, όπου θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί το πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ”.

Ο σύνδεσμος δωρεάν παρακολούθησης της ημερίδας είναι ο https://tinyurl.com/v57duey4 όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία σας για διαδικτυακή παρακολούθηση.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 6/6/2024 και στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Σχετικά με το πρόγραμμα “Ερευνώ Καινοτομώ”

  • Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το “Ερευνώ – Καινοτομώ” 2024 απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις – δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην ελληνική περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης και να διαθέτουν ΑΦΜ.

  • Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Μπορούν να επιδοτηθούν έργα από τους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ενώ 41 εκ. €  θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη στον Τουριστικό Κλάδο.

Ενδεικτικές Κατηγορίες Παρέμβασης – Κλάδος Τουρισμού

Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών, αλυσίδων αξίας για την ενίσχυση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού με ενδεχόμενες συνέργειες με τους υποτομείς του Πολιτισμού ή/και των Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Παραδείγματα έργων που επιδοτούνται (ενδεικτικά):

Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, εφαρμογών για την προώθηση και αναβάθμιση των πόρων και προϊόντων περιοχών πολιτιστικού, τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, για την προώθηση και υποστήριξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. κρουαζιέρα, yachting, αγροτουρισμός κ.α.)

Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για ψηφιακούς οδηγούς, ειδικότερα για την ξενάγηση σε φυσικό ή/και εικονικό πολιτιστικό περιβάλλον (π.χ. μουσεία, εικονικά μουσεία, εκθέσεις κ.α.)

  • Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και σε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας όπως ερευνητικούς Οργανισμούς, καλύπτοντας έτσι το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

  • Τέσσερις επιμέρους δράσεις

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» περιλαμβάνει τέσσερις (4) δράσεις (επιμέρους προγράμματα) με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 800.000 €.

Από 25% έως 80% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2024.

  1. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000 €.

Από 25% έως 80% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2024

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000 €.

Από 35% έως 60% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου έως το αργότερο 27 Νοεμβρίου.

  1. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.

Ποσοστό επιδότησης: Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου έως το αργότερο 27 Νοεμβρίου.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο https://bit.ly/3qDZ2w3 ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

Δωρεάν εγγραφή και παρακολούθηση στο webinar https://tinyurl.com/v57duey4.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, για την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων στο παραπάνω επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο