Τα νέα των μελών μας

VK PREMIUM: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο Τουρισμού

undefined

 

 

Η θετική πορεία του τουρισμού το 2021 και οι θετικές προβλέψεις για το 2022 έχουν προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία τουριστικών μονάδων σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να προσφέρουν σημαντική στήριξη στις τουριστικές επενδύσεις με τη μορφή επιδοτήσεων ή χαμηλότοκων δανείων.

Για παράδειγμα, η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων συμπεριλαμβάνονται στις επιδοτήσεις έως 70% από τα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) οι επενδυτές μπορούν να λάβουν δάνειο με ελάχιστο επιτόκιο 0,35%.

Τουριστικές επενδύσεις: Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο

1. Αναπτυξιακός Νόμος

Τα επενδυτικά έργα με επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους έως 10.000.000€ μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατο ποσοστό 70% από το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί εντός Μάϊου 2022.

Οι επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού νόμου στοχεύουν στην αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος και μπορούν να ενισχύσουν με υψηλά ποσοστά επενδύσεις σε τουριστικές δραστηριότητες όπως:

• Ίδρυση / επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων
• Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 3 αστέρων
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping και glamping που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων
• Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, θεματικά πάρκα, κέντρα θαλασσοθεραπείας & κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού

Επίσης, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

Με βάση το Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και το μέγεθος της επιχείρησης, τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας για την περίοδο 2022-2027, είναι:
• έως 70% για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
• έως 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
• έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Δαπάνες που επιδοτούνται
• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Αγορά κτιρίων
• Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
• Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

2. Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Τα δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο μέσω από το ΤΑΑ στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Ο επενδυτής μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να λάβει δάνειο με ευνοϊκούς όρους για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και σε συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών.

Δαπάνες που χρηματοδοτούνται
• Αγορά οικοπέδου
• Ανέγερση κτιρίου για Ξενοδοχείο, Τουριστικές κατοικίες, Βιοκλιματικές τουριστικές κατοικίες
• Διαμόρφωση γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου (πχ. ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων, περίφραξη)
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ξενοδοχείου
• Κατασκευή μηχανολογικής εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού μονάδας
• Αγορά εξοπλισμού δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (έπιπλα, επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας)
• Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και τηλεπικοινωνιών και απόκτηση λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων και εμπορικο-λογιστικού προγράμματος
• Αγορά μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά προσωπικού και πελατών εντός της μονάδας
• Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων
• Μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικά έξοδα και δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού για την πρώτη τριετία

3. Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που αναμένεται να προκηρυχθούν στο τέλος καλοκαιριού, προβλέπεται ότι θα ενισχύσουν υφιστάμενες και νέες τουριστικές επιχειρήσεις με ποσοστά επιδότησης που θα κυμαίνονται από 50-55%.

Οι παραπάνω επιδοτήσεις αναμένεται να αφορούν σε τουριστικά και ξενοδοχειακά καταλύματα, σε camping, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος, υπαίθρου) και τουριστικά πάρκα.

Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου και στην εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου για τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΤΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στo info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο