Τα νέα των μελών μας

VK PREMIUM: Επιδοτήσεις έως 75% για την ανάπτυξη επενδύσεων στον Ξενοδοχειακό κλάδο

undefined

 

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συμπεριλαμβάνονται στις επιδοτήσεις έως 75% από το αναμενόμενο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο παρέχει ενισχύσεις ύψους έως 5.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Πως μπορεί να επωφεληθεί ο Ξενοδοχειακός κλάδος από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Οι επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού νόμου μπορούν να ενισχύσουν με υψηλά ποσοστά επενδύσεις σε τουριστικές δραστηριότητες όπως:

• Ίδρυση / επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων.
• Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 3 αστέρων.
• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
• Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels).
• Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, θεματικά πάρκα, κέντρα θαλασσοθεραπείας & κέντρα αναζωογόνησης (spa, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού.

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης

Α) Έως 3.000.000 € για μικρές επιχειρήσεις (απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό & έχουν έως 10 εκ. ευρώ τζίρο)
Β) Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό & έχουν άνω των 10 εκ. ευρώ τζίρο):
έως 5.000.000 € (Φορολογική απαλλαγή)
έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας)

Με βάση το Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και το μέγεθος της επιχείρησης, τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας για την περίοδο 2022-2027, είναι:

έως 75% για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
• έως 70% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
• έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις

 

undefined

Οι επενδύσεις που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ενισχύονται με τα κίνητρα της επιδότησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο παραπάνω καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου, μπορούν να επιδοτηθούν για επιλέξιμες δαπάνες όπως:

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
• Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
• Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
• Δαπάνες για το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
• Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
• Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
• Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες στo ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο