Τα νέα των μελών μας

VK PREMIUM: Ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ίδρυση, επέκταση, ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων

undefined

 

 

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστηρίζουν δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση τουριστικών μονάδων μέσω επιδοτήσεων έως 75% και δανείων με ελάχιστο σταθερό επιτόκιο από 0,35%.

Ξενοδοχειακές επενδύσεις: πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Τα χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ μπορούν να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος δανεισμού.

Οφέλη χρηματοδότησης μέσω ΤΑΑ για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων

• Χαμηλό και σταθερό επιτόκιο από 0,35%
• Διάρκεια δανείου έως 15 έτη
• Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη

Η χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ εξασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση ξενοδοχείων. Με τον τρόπο αυτό τα ξενοδοχεία έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν μια νέα, σύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον, εμπειρία φιλοξενίας.

undefined

Ενδεικτικές δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης

• Ηλιοθερμία – αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα και net metering) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας του ξενοδοχείου.
• Ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης – αγορά και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους του ξενοδοχείου.
• Αντλίες θερμότητας – αγορά και εγκατάσταση αποδοτικού συστήματος θέρμανσης και ψύξης για το ξενοδοχείο.
• Αγορά τεχνολογικών λύσεων εποπτείας και ελέγχου της κατανάλωσης των συστημάτων κλιματισμού, φωτισμού, ζεστού νερού και άλλων.
Ενδεικτικές δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης
• Συστήματα διαχείρισης ξενοδοχειακής μονάδας για τιμολογήση, διαδικτυακές κρατήσεις και e-Billing.
• Χρήση εξελιγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως Cloud σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείων, διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (API) και με τρίτα συστήματα, π.χ. passport scanner, mobile check-in, POS κ.λπ.
• Λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
• Αγορά εφαρμογής μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία.

Επίσης χρηματοδοτείται η αγορά οικοπέδου εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Το σχετικό δάνειο καλύπτει κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Μέσα από τον συνδυασμό του δανείου ΤΑΑ (με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%) και του τραπεζικού δανείου συγχρηματοδότησης διαμορφώνεται ένα πολύ ανταγωνιστικό συνολικό επιτόκιο σε σχέση με το σύνηθες τραπεζικό επιτόκιο για δάνειο που θα λάμβανε η ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Αναπτυξιακός Νόμος

Επενδύσεις, όπως η ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων, μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατο ποσοστό 75% από το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου και με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 5.000.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ για το επιλέξιμο ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα με την Περιφέρεια της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Επιπλέον, επιδοτούνται δραστηριότητες όπως:

• Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*, εφόσον έχει παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
• Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για 2 τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*
• Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
• Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 4* (υπό προϋποθέσεις)

Ενισχύονται προϋπολογισμοί επενδυτικών σχεδίων άνω των 100.000 € (για τις μικρές εταιρείες που απασχολούν έως 10 άτομα προσωπικό).

Οι επενδύσεις που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ενισχύονται με τα κίνητρα της επιδότησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Δαπάνες που επιδοτούνται

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Αγορά κτιρίων
• Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
• Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Στο συγκεκριμένο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου, οι αιτήσεις υπαγωγής μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 5/12/2022.

Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου και στην εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο ή/και στο ΤΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στo , στο , ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο