Τα νέα των μελών μας

VK PREMIUM: Αναμένεται άμεσα η έναρξη υποβολών αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο

undefined

 

Αναμένεται η έναρξη υποβολών αιτήσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου που προσφέρουν έως 70% επιδότηση ή φορολογική απαλλαγή σε τουριστικές επενδύσεις. 

Έναρξη Υποβολών Αιτήσεων: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων, εφόσον παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού
 • Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4* αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping  που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:

α) φέρουν διακριτικό τίτλο “Ξενώνας Φιλοξενίας”

β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 30 χλμ από τα σύνορα ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων

γ) κατατάσσονται σε κατηγορίες 5 κλειδιών

δ) διατηρούν τουλάχιστον 20 ενοικιαζόμενα δωμάτια

 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Μέγιστη ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 10.000.000 €

Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου: 100.000  

Είδη ενίσχυσης:

 • Επιχορήγηση (μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις)
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 

Συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 

Επιλέξιμο ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα με την Περιφέρεια της επένδυσης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και το μέγεθος της επιχείρησης: 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

  undefined

Επιλέξιμες δαπάνες 

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις: Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Εξοπλισμός: Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Leasing: Μισθώματα χρηματοδοτικήςμίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (υπό προϋποθέσεις)
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας ( πχ ISO), πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης 

Συμπληρωματικές δαπάνες

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση 

Έναρξη εργασιώνμετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου 

VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

210. 6835560

  

info@vkpremium.com 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο