Τα νέα των μελών μας

Υπουργείο Τουρισμού: «Ενημέρωση για το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα του Υπουργείου Τουρισμού»

undefined

Όπως είναι ήδη γνωστό το Υπουργείο Τουρισμού, έχοντας ως αποστολή τη συνεχή αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος και την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και συγκεκριμένα του γαστρονομικού τουρισμού, χορηγεί το Ειδικό Σήμα για την Ποιότητα της Ελληνικής Κουζίνας σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εστίασης ή αναψυχής κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

Το Ειδικό Σήμα για την Ποιότητα της Ελληνικής Κουζίνας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.) είναι Σήμα με ειδικό λογότυπο του Υπουργείου Τουρισμού και έχει την εξής μορφή:

undefined

Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. πιστοποιεί πως η συγκεκριμένη επιχείρηση:

 • προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται στην ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές κουζίνες,
 • χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και προϊόντα Π.Ο.Π.
 • προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική και οινική παράδοση και παραγωγή και
 • προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών.

Η διαδικασία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. είναι σχετικά απλή και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, καθώς απαιτείται:

 • υποβολή αίτησης,
 • κατάλογος των εδεσμάτων και των εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών,
 • άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εστίασης, καθώς και
 • παράβολο ύψους €293,00.

Τα κριτήρια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., τα οποία διακρίνονται σε είκοσι (20) υποχρεωτικά και δέκα (10) βαθμολογούμενα, σχετίζονται – μεταξύ άλλων – με την ποικιλία των εδεσμάτων της Ελληνικής Κουζίνας και των ελληνικών προϊόντων, τη γενικότερη παρουσίαση και προβολή της ελληνικής γαστρονομικής και οινικής παράδοσης μέσα από το εδεσματολόγιο κάθε επιχείρησης, την ποιότητα των δομικών υλικών, των υλικών διακόσμησης και επίπλωσης, την ποιότητα του χώρου εστίασης, κ.α.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. πραγματοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο, που διενεργείται από Τριμελή Ειδικά Συλλογικά Όργανα Ελέγχου, που αποτελούνται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Πρόσφατα μάλιστα το Υπουργείο μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης προέβη στον προγραμματισμό σειράς επιμορφωτικών προγραμμάτων την τρέχουσα περίοδο στην «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» και οι υπάλληλοι που θα το παρακολουθήσουν επιτυχώς θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο σύστημα HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points), στο πρότυπο ISO 22000:2005, ενώ θα εξοικειωθούν με καλές πρακτικές στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων στην Ευρώπη και διεθνώς.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16802/667/27.08.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1345/Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9319/01.06.2021 (ΦΕΚ 2431/Β’) όμοιά της, οι καταρτιζόμενοι/ες και οι σπουδαστές/τριες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, ήτοι των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ & Α.Σ.Τ.Ε.Κ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση της ειδικότητάς τους σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, κ.α.) καθώς και σε εστιατόρια, τα οποία:

α) διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας σε ισχύ,

β) είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και

γ) απασχολούν στην ειδικότητα του Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας» πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναφορικά με την αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκουμένων, αυτή ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 60% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού, όπως ισχύει, σε περίπτωση δε, συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από Ε.Σ.Π.Α. ανέρχεται στο 80%.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.mintour.gov.gr/Legislation/eidiko-sima-poiotitas-elliniki-kouzina τα κάτωθι:

 • Αναλυτικός Οδηγός Αξιολόγησης Επιχειρήσεων Εστίασης για τη χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.
 • Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τη χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. και
 • Έντυπο Αίτησης χορήγησης Ε.Σ.Π.Ε.Κ.

Για επιπλέον πληροφορίες διατίθενται τα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου: 210-3736094, 210 3736184, 210-3736155, 210- 3736214, 210-3736219, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου (https://mintour.gov.gr/pyt-sxoles/).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο