Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜVNORD): Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την TÜV HELLAS

undefined

 

 

                            undefined

 

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Η επιθεώρηση που διεξήχθη από τον φορέα TÜV HELLAS (TÜVNORD) πιστοποίησε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των προτύπων και επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

Η επιθεώρηση πιστοποίησης των διεργασιών και δραστηριοτήτων του Ταμείου έγινε στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ταμείου στην Αθήνα, για το πεδίο εφαρμογής «Εγγυοδοσία και πιστοδοσία των φυσικών και νομικών προσώπων που υπάγονται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με το μητρώο μελών και πιστούχων του».

Ακολουθώντας τις επιταγές τού σήμερα το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  μέσα από τις ανωτέρω πιστοποιήσεις αποσκοπεί: 

  •    στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του
  •    στη βελτίωση της προσπάθειάς του για την προστασία του περιβάλλοντος
  •    στην αξιοποίηση του συνόλου των διατιθέμενων πόρων του
  •    στην καλύτερη διαχείριση των επενδύσεών του
  •    στη βελτίωση και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών
  •    στη βελτίωση της οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρησιακών δεδομένων και πληροφοριών
  •    στην ικανοποίηση των μελών και πιστούχων του, σε βαθμό ίσως και πέραν των αναγκών και των προσδοκιών τους. 

Για το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Το  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ως αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάγονται σε αυτό, σύμφωνα με το μητρώο μελών και πιστούχων του. Η έναρξη λειτουργίας του ορίστηκε την 1/1/2017 σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016. 

www.tmede.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο