Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 undefined

 

Τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης Συμμόρφωσης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO: 37301.

Η εν λόγω πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα η οποία και ανέπτυξε το Διεθνές Πρότυπο ISO: 37301- Compliance Management System, για το οποίο Επιθεωρήθηκε και Πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), παρουσία αξιολογητών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Επιβεβαιώνεται κατ΄αυτό τον τρόπο ο ηγετικός αλλά και καινοτόμος χαρακτήρας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ καθώς και η έμφαση που δίνει η εταιρεία σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι το ISO 37301 που αφορά στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο οπότε, η επιτυχής εξασφάλιση του εν λόγω πιστοποιητικού συμβάλλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς αλλά και με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που έχουν αναπτυχθεί.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 37301 είναι βασισμένο στις αρχές της ορθής διακυβέρνησης, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της βιωσιμότητας, και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για οργανισμούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης ή θέλουν να τυποποιήσουν το σύστημά τους.

undefined

Η ανάπτυξη των σχετικών διαδικασιών και κανόνων που οδηγούν εν τέλει στην Πιστοποίηση σύμφωνα  με το Διεθνές πρότυπο ISO 37301 συμβάλλει στην :

  • Ικανοποίηση τρίτων μερών αναφορικά με τη αποτελεσματική Διακυβέρνηση (Governance) της Εταιρείας
  • Ανάπτυξη θετικής Εταιρικής κουλτούρας συμμόρφωσης
  • Προστασία της φήμης της Εταιρείας και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της
  • Βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών και της βιωσιμότητας  της Εταιρείας
  • Αύξηση της εμπιστοσύνης τρίτων στην ικανότητα της Εταιρείας να επιτύχει βιωσιμότητα
  • Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης πελατών

Σημειώνεται πως, δεδομένης της σημασίας αλλά και της ιδιαιτερότητας του εν λόγω πιστοποιητικού, η Επιθεώρηση Πιστοποίησης διενεργήθη με συμμετοχή νομικών συμβούλων και από τις δύο πλευρές (επιθεωρούμενων και επιθεωρητών)

H κυρία Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President System Certification της TÜV HELLAS (TÜV NORD), δήλωσε: «Θεμελιώδης αξία της TÜV HELLAS (TÜV NORD), είναι να τοποθετούμε  τους πελάτες μας στο επίκεντρο της δραστηριότητας μας. Η επιτυχία των πελατών μας είναι η αποστολή μας – αυτό που μας οδηγεί είναι η ευθύνη που αυτό συνεπάγεται. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αποδεικνύει έμπρακτα, με τη διαρκή δέσμευσή της και την επένδυσή της σε υιοθέτηση προτύπων, τη διατήρηση μιας κουλτούρας συμμόρφωσης σε νόμους, κανονισμούς, εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. Και η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολυετούς συνεργασίας αλλά και το έναυσμα επέκτασης σε μια σειρά από νέες, εξαιρετικά επωφελείς δραστηριότητες».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο