Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Την ΕΡΓΟΣΕ επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 undefined

 

Την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, τη θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ που διαχειρίζεται τα έργα του επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία που ξεκίνησε ήδη από το 2013.

Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιήθηκε με βάση το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 το οποίο αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΡΓΟΣΕ.

Σε συνέχεια των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, πιστοποιήθηκε εκ νέου η συμμόρφωση και η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας σε σχέση με την  αποτελεσματική διαχείριση των έργων που της ανατίθενται.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΡΓΟΣΕ επιβεβαιώνει τον θεσμικό της ρόλο αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η σταθερή συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και η ανάθεση και ολοκλήρωση μιας τόσο απαιτητικής διαδικασίας επιθεώρησης και πιστοποίησης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της ΕΡΓΟΣΕ στον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης στη χώρα.

Σημειώνεται ότι η ΕΡΓΟΣΕ συστήθηκε το 1996 και έχει αναλάβει τη διαχείριση των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος του Οργανισμού και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

undefined

Οι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των σύνθετων συγχρηματοδοτούμενων σιδηροδρομικών έργων. 

Με βάση τις αρμοδιότητές της, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και διενέργειας απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου ή άλλων φορέων του Δημοσίου.

Η κυρία Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President System Certification της TUV HELLAS (TUV NORD), δήλωσε: «Ο ρόλος της ΕΡΓΟΣΕ είναι κομβικός για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας που άλλωστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις υποδομές και την ανάπτυξη της χώρας. Η επαναπιστοποίηση της ΕΡΓΟΣΕ σύμφωνα με  το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, αποτελεί τεκμήριο πολυετούς δέσμευσης της διοίκησης για οργάνωση και ευθυγράμμιση με εταιρικούς σκοπούς και στόχους. Η ΕΡΓΟΣΕ μέσω της πολυετούς εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας αδράττει το επιχειρηματικό πλεονέκτημα, εφόσον εξελίσσεται, και αναπτύσσεται, εξασφαλίζοντας τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών της. Στην TÜV HELLAS (TÜV NORD), νιώθουμε υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη που λαμβάνουμε από την ΕΡΓΟΣΕ, όπως αυτή μετουσιώνεται έμπρακτα στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας μας».

Ο κ. Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ τόνισε ότι: «H επαναπιστοπoίηση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας της ΕΡΓΟΣΕ με το πρότυπο 9001:20015 επιβεβαιώνει ότι η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ προχωρά με συνέπεια σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να υλοποιήσει τους στρατηγικούς στόχους και το όραμα της εταιρείας, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης σιδηροδρομικών έργων, καθώς και άλλων μεγάλων έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο