Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Την ΕΑΒ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε.), τη μεγαλύτερη αεροναυπηγική και αμυντική εταιρεία της χώρας, πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιθεώρησε και προέβη στην πιστοποίηση της ΕΑΒ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 45001:2018 που αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, και ISO 14001:2015 που αφορά στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση και για τα δύο διεθνή πρότυπα αφορά στα πεδία πιστοποίησης: Συντήρηση και Επισκευή Αεροσκαφών, Συντήρηση και Επισκευή Κινητήρων, Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρονικών, Κατασκευή και Συναρμολόγηση Τμημάτων &  Εξαρτημάτων Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, καθώς και Σχεδιασμό και Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε αντικείμενα συναφή με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της TÜV HELLAS (TÜV NORD) σχετικά με την υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών σε σχέση με θέματα που αφορούν την κοινωνική υπευθυνότητα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση της ΕΑΒ αναφορικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αλλά και την Περιβαλλοντική Διαχείριση σχετίζονται άμεσα με τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στις επιταγές των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance).

Ειδικά στον νευραλγικό τομέα της αεροναυπηγικής και της αμυντικής βιομηχανίας, η απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων αλλά και των ιδιαίτερα απαιτητικών κριτηρίων των σχετικών πιστοποιήσεων επιβεβαιώνουν τη μέριμνα που λαμβάνει η ΕΑΒ για τον κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό της χαρακτήρα. Αυτό ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία της σχετικής πιστοποίησης από αξιόπιστους φορείς με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνωρισιμότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΑΒ ιδρύθηκε το 1975 και κύρια αποστολή της είναι η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα η ΕΑΒ, εφαρμόζοντας τα τελευταία χρόνια μια στρατηγική εξωστρέφειας, δημιούργησε μια διευρυμένη πελατειακή βάση και αποτελεί σήμερα αξιόπιστο συνεργάτη των διεθνώς πρωτοστατουσών εταιρειών του βιομηχανικού κλάδου της αεροναυπηγικής.

Συνδυάζοντας τεχνολογίες αιχμής με πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και ένα άριστα καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, η ΕΑΒ προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Η κυρία Βασιλική Καλαμποκίδου, Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε: «Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αλλά και η περιβαλλοντική διαχείριση, αποτελούν μείζονα ζητήματα για το σύνολο των βιομηχανιών, πόσο μάλιστα εκείνων που ηγούνται του κλάδου τους, όπως η ΕΑΒ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη συνεργασία μας και, μέσω της σχετικής πιστοποίησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η τήρηση των επιταγών κριτηρίων ESG αποτελεί έμπρακτη προτεραιότητα για την ΕΑΒ, όπως και για το φορέα μας».

Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιμεντές, Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος της ΕΑΒ, δήλωσε:

«Η Ελληνική Αεροπορική Bιομηχανία εργάζεται συστηματικά για την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, επενδύοντας συνεχώς στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και ακολουθώντας πρότυπα εναρμονισμένα με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική διακυβέρνηση.

Οι αρχές που διέπουν την Περιβαλλοντική Διαχείριση, την Κοινωνική Ευθύνη και την Εταιρική Διακυβέρνηση στην ΕΑΒ είναι κρίσιμες για τη δημιουργία μιας εύρωστης και ανθεκτικής εταιρείας, η οποία θα έχει μεσομακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι παραπάνω αρχές ενσωματώνονται στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες της ΕΑΒ, παρακολουθούνται τακτικά και αναθεωρούνται όποτε αυτό απαιτηθεί. Η επιτυχία όμως στην πράξη της πολιτικής ESG θα προέλθει μόνο μέσα από τη δέσμευση όλων των παραγόντων της Εταιρείας.

Η ΕΑΒ, έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών της για την Υγεία & Ασφάλεια του Προσωπικού και του Περιβάλλοντος, έχει υιοθετήσει την εφαρμογή πολιτικής συνεχούς βελτίωσης και πλήρους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και το Περιβάλλον.

Οι δε πολιτικές Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος είναι απολύτως δεσμευτικές για κάθε εργαζόμενο σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής, καθώς και για κάθε πελάτη, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της επιχείρησης.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που εκτός από την πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, την οποία έχει λάβει η ΕΑΒ ήδη από το 2008, πλέον διαθέτει και πιστοποιημένο σύστημα που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο