Τα νέα των μελών μας

TÜV Hellas (TÜV NORD): Πρώτη συνδυασμένη πιστοποίηση στην Ελλάδα για την Vechro

undefined

 

Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) ολοκλήρωσε την πρώτη συνδυασμένη πιστοποίηση στην Ελλάδα για την εταιρεία VECHROσύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) καθώς είναι ο πρώτος Φορέας στην Ελλάδα που είναι σε θέση να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά βάσει της νέας έκδοσης των συγκεκριμένων προτύπων.  

Η συνδυασμένη πιστοποίηση με βάση τα ανωτέρω πρότυπα αφορά στον Σχεδιασμό, την Παραγωγή και τη Διανομή Οικοδομικών Συστημάτων Βαφής, Βιομηχανικών Χρωμάτων, Χρωμάτων Ναυτιλίας, Βερνικιών, Συστημάτων κόλλησης πλακιδίων και  Επισκευαστικών Δομικών Υλικών και ολοκληρώθηκε μετά από επιθεώρηση στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας δηλαδή στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, στο κέντρο διανομής στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και στο Εργοστάσιο Παραγωγής στην Πέτρα Βοιωτίας. 

undefined

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αποτελούν μια σημαντική ενέργεια εκ μέρους της VECHROκαθώς η εταιρεία επαναπιστοποιεί με τα νέα πρότυπα την άρτια παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της στο κοινό ταυτόχρονα με τον έμπρακτο σεβασμό της απέναντι στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της καθημερινής της λειτουργίας. Με βάση τις υψηλές απαιτήσεις των εκδόσεων των νέων προτύπων αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών για την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης και επομένως την αναβάθμιση των υπηρεσιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία προς τον καταναλωτή, τους συνεργάτες, το περιβάλλον και την κοινωνία. Οι νέες  πιστοποιήσεις  αποτελούν συνέχεια των πιστοποιήσεων που κατέχει η VECHRO από το 1999. 

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός των ανωτέρω η εταιρεία πιστοποιήθηκε φέτος και με βάση το πρότυπο OHSAS 18001:2007,  Σύστημα για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης και ελέγχου όλων των κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της και την πρόληψη αυτών για την εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο