Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Πιστοποίηση της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012

undefined

 

 

Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)απένειμε στην εταιρία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.,διαπιστευμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO39001:2012, για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety) που εφαρμόζει. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD)αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Πιστοποίησης Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας ενώ επίσης συγκαταλέγεται στους πρώτους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης στο πρότυπο ISO39001:2012, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

undefined

Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η ΑΝΑΜΕΤ εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων της Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στην εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών της Εταιρίας στον τομέα αυτό, με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη κάθε είδους οδικού συμβάντος που θα αφορούσε είτε το προσωπικό της Εταιρίας, είτε τους εργολάβους μεταφορείς της, είτε τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της.

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ

ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., πιστή στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, πρωτοπορεί στον τομέα της ανάκτησης μετάλλων και άλλων φυσικών πόρων για πάνω από 50 χρόνια. Σήμερα, η ΑΝΑΜΕΤ, μαζί με πέντε θυγατρικές της εταιρίες και μία συνδεδεμένη και με παραγωγική δραστηριότητα σε τέσσερις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτελούν τον τομέα ανάκτησης φυσικών πόρων της Viohalco.

Με αντικείμενο εργασιών που συνεχώς διευρύνεται, η ΑΝΑΜΕΤ και οι θυγατρικές της ασχολούνται με την ανάκτηση και εμπορία σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και σύνθετων υλικών, τη διαχείριση βιομηχανικών υπολειμμάτων από επεξεργασία μετάλλων, διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και οχημάτων τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), καθώς και την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου από διάφορα ρεύματα αποβλήτων. Στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνονται η καθαίρεση και περιβαλλοντική διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η διαγραφή και διαχείριση κάθε είδους αρχείων, καθώς και προγράμματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών για εταιρικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς.

Η ΑΝΑΜΕΤ και όλες οι εταιρίες της εφαρμόζουν αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και τις βέλτιστες πρακτικές, προσφέροντας στη βιομηχανία δευτερογενείς πρώτες ύλες υψηλών προδιαγραφών, προωθώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές τους δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο