Τα νέα των μελών μας

TÜV Hellas (TÜV Nord): Ολοκλήρωση του έργου για θέση σε λειτουργία (Commissioning) στο ΟΜΑΝ

undefined

 

ΗTÜHELLAS (TÜVNORDσυμμετείχε σε ένα ακόμα μεγάλο έργο στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την παροχή υπηρεσιών για θέση σε λειτουργία (commissioning*) της εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων στην περιοχή Salalah στο Ομάν, της MINAGROUP. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εννέα δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 230.000m3 ενώ το έργο, για το οποίο υπήρξε συνεργασία με την εταιρεία «SALFO and Associates», περιελάμβανε τις εργασίες προετοιμασίας, τους ελέγχους και τις λειτουργικές δοκιμές που απαιτούνταν για να παραδοθεί η μονάδα Τερματικού Σταθμού Καυσίμων στην MINA (ιδιοκτήτρια εταιρεία) έτοιμη για την εκκίνηση (RFSU) και την εισαγωγή καυσίμων.

undefined

Το έργο (commissioning) αποτελούνταν από δύο στάδια. Την  ανάλυση του έργου και την προετοιμασία των διαδικασιών (commissioning) διάρκειας ενός (1) μήνα και τις επιτόπιες εργασίες στο έργο, διάρκειας 3 μηνών, έως και την τελική παράδοση. Για την προετοιμασία και ολοκλήρωση του έργου εργάστηκε μια ομάδα από επτά (7) μηχανικούς με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των συγκολλήσεων, των μηχανολογικών, των ηλεκτρολογικών και των οργάνων καθώς και της διαχείρισης του έργου. Αναλυτικά, το κάθε στάδιο περιελάμβανε: 

1. Προετοιμασία Εργασιών Commissioning

i. Σύνταξη εγχειριδίου και διαδικασιών

ii. Σύνταξη λίστας αναλωσίμων / εργαλείων / οργάνων και άλλων υλικών, που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων.

iii. Σύνταξη προγράμματος (σχεδίου εκτέλεσης) όπου απεικονίζεται η αλληλουχία και η χρονική διάρκεια των δοκιμών

iv. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των δοκιμών 

2. Εκτέλεση εργασιών (Commissioning)

i. Επισκόπηση των Φακέλων Ποιότητας Κατασκευής και τελικός έλεγχος της εγκατάστασης (walkdown) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής.

ii. Εποπτεία, υποστήριξη και συντονισμός των εργασιών των εργολάβων και προμηθευτών, για την προετοιμασία των συστημάτων της εγκατάστασης για θέση σε λειτουργία

iii. Οργάνωση και εποπτεία των δοκιμών και ελέγχων

iv. Οργάνωση της προμήθειας των απαιτούμενων αναλωσίμων, ειδικών εργαλείων και ανταλλακτικών.

v.  Διαχείριση των εκκρεμοτήτων του έργου

vi. Έκδοση Αναφορών Ετοιμότητας για Εκκίνηση (ReadyforStartUpRFSU) για κάθε σύστημα 

3. Τελική Παράδοση

– Προετοιμασία και παράδοση στον ιδιοκτήτη της τελικής τεκμηρίωσης των εργασιών και έκδοση Πιστοποιητικού Ετοιμότητας της εγκατάστασης για εκκίνηση και εισαγωγή καυσίμων. 

Η TÜHELLAS (TÜNORD) διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία και ειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να παραδίδει μια μονάδα με ασφάλεια προετοιμασμένη και έτοιμη να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη εκκίνηση. Η πιο πρόσφατη ανάληψη υπηρεσιών commissioning αφορούσε στον Τερματικό Σταθμό Πετρελαιοειδών & την Προβλήτα της VTT στην περιοχή του Βασιλικού στην Κύπρο, έργο το οποίο αποτελείται από 30 δεξαμενές για Πετρέλαιο, Jet-Α1 και βενζίνη και το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2014. 

*Τι είναι οι Δοκιμές για θέση σε λειτουργία και Ετοιμασίες για Εκκίνηση (Commissioning)

Το commissioning αποτελεί μια συστηματική διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου και την κάλυψη των απαιτήσεών όπως αυτές ορίζονται από τον ιδιοκτήτη του. Είναι μια ποιοτική μέθοδος που περιλαμβάνει την επιθεώρηση, τις ρυθμίσεις, τον έλεγχο και τις τελικές δοκιμές για την προετοιμασία της εγκατάστασης για λειτουργία.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο