Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Νέο σεμινάριο σε συνεργασία με την PROJECTYOU: Επιχειρηματική Σκέψη και Δράση για Στελέχη

undefined

 

 

Γενικές Πληροφορίες 

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις τα μυστικά της επιχειρηματικότητας, τις γνώσεις, τις συμπεριφορές, τα εργαλεία, τις τακτικές και στρατηγικές για να αντιλαμβάνονται την επιχειρημα-τική δυναμική, αλλά και να συνεισφέρουν στην επιτυχία της επιχείρησης. 

Περιεχόμενα 

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

–   Οι Άνθρωποι, τα Κεφάλαια, η Γνώση, το Προϊόν, το Όραμα, οι Στόχοι, το Πλαίσιο, η Στρατηγική, η Τακτική, το Ρίσκο, το Κέρδος

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

–   Business Case, Business Plan, Business Model, Project Plan, Marketing Plan

–   Τεχνικές εξεύρεσης επιχειρηματικών ιδεών, αξιολόγηση, Businessdevelopment

–   RACI chart, GATE process, SMART objectives, Performance CONTRACTS, Performance SCORECARDS

–   Τεχνικές DECISION MAKING, OPTIONS, ASSUMPTIONS, RESTRICTIONS, Evaluation CRITERIA, PARETO, SWOT ANALYSIS, DECISION TREES, ISHIKAWA

–   RISK ASSESSMENT, CONTINUITY PLAN

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

–   Έσοδα, σταθερά και μεταβλητά έξοδα, CONTRIBUTION, OVERHEADS, ΜARGIN, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, CASH FLOW, EBIT, EBITDA,

–   Αξιολόγηση επενδύσεων, NPV, ROI, RONA, DCF, Fixed Assets, BREAK-EVEN

–   Μέθοδοι εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων, Aξία Επιχείρησης, TCO/LLC

–   Μεθοδολογία trade-offs στο SupplyChain, Βέλτιστο ύψος αποθέματος, μέγεθος παραγγελίας, επίπεδο εξυπηρέτησης, μείγμα στόλου, dropsize, κλπ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ MARKETING

–   Ανάλυση περιβάλλοντος PEST, αγοράς, τιμολογιακές πολιτικές, ταξινόμηση προϊόντων BOSTON, επιλογή αγορών-targeting, marketingplan, 4Ps

O ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

–   Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες

–   Πώς δημιουργούμε την αποδοτική ομάδα. Αξιολόγηση 360⁰

–   Ικανότητες μελών, νοοτροπίες, ανάγκες, κίνητρα 

–   Δυναμικά οργανογράμματα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

–   Οι άξονες βιωσιμότητας SUSTAINABILITY: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον

–   Εταιρική Υπευθυνότητα CSR

–   Στρατηγικές επιβίωσης 7Fs, Διαχείριση ανταγωνιστών

–   GLOCALITY, SYNERGIES, EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, KAINOTOMIA

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

–   Τεχνικές επάρκειες, επάρκειες Συμπεριφοράς, επάρκειες Πλαισίου

–   Διαχείριση Αλλαγών, Κρίσεων και Ευκαιριών

–   Διαχείριση σχέσεων με Προϊστάμενους, Υφιστάμενους, Stakeholders, Αγορά

–   Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Συνέπεια,”Walkthetalk”, Aυτο-έλεγχος, Δεκτικότητα, Δέσμευση, Παρακίνηση, Ηθική. 

Απευθύνεται σε:

–  Μanagers και στελέχη επιχειρήσεων με φιλοδοξίες και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται επιχειρηματικές δραστηριότητες και θέλει να αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και Επιχειρηματική Νοημοσύνη για να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και να λαμβάνει επιχειρηματικά σωστές αποφάσεις. 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Αθήνα: 03-04 Ιουνίου  (κωδ. 94430) 

Εισηγητής: Κώστας Θεοφανίδης 

Κόστος:

300 € Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα 

Σημείωση: Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο