Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Νέο Σεμινάριο Ενισχυτικής Μάθησης για DPOs ωφελούμενους Επιστήμονες- Ελεύθερους Επαγγελματίες πληττόμενους από τον COVID-19

undefined

 

Το σεμινάριο, διάρκειας 5 ωρών, προσφέρεται μόνο κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων, διεξάγεται εξ αποστάσεως και έχει στόχο να ενισχύσει τις γνώσεις τους ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων των εξετάσεων πιστοποίησης DPOs σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024. Απευθύνεται σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και μηχανικούς ή στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παρακολουθήσουν βασική εισαγωγική εκπαίδευση μέσω επιδοτούμενων voucher τηλεκατάρτισης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και έχει τα εξής περιεχόμενα:

Περιγραφή Σεμιναρίου Ταχύρρυθμου DPO Training (5 ώρες)

1. Ρόλος Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (DPO) υπό το θεσμικό πλαίσιο του GDPR (προσόντα διορισμού, δεξιότητες, εργασιακό καθεστώς, ενδο-ομιλικές σχέσεις, αρμοδιότητες, επικοινωνία με Εποπτικές Αρχές Ιδιωτικότητας, νομική και προσωπική ευθύνη, ασφάλιση).

2. Πρακτικά παραδείγματα και μελέτη περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής GDPR. Νομικές, τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις (σύννομη συλλογή και επεξεργασία, ασφάλεια πληροφοριών, ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, διαφάνεια, λογοδοσία κλπ).

3. Διαχείριση Δικαιωμάτων Υποκειμένων (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας δεδομένων κλπ) Αρχές σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών.

4. Μεθοδολογία μελετών ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), αντικτύπου ιδιωτικότητας (DPIA), στην ανάλυση αποκλίσεων (gap analysis) για προσωπικά δεδομένα «ειδικών κατηγοριών» για εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, τρίτους προς αποφυγή διοικητικών προστίμων (έως 4% επί του τζίρου ή 20 εκ Ευρώ)

5. Οργάνωση Γραφείου, στελέχωση, διαπίστευση, διαχείριση παραβιάσεων, ανακοίνωση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στα υποκείμενα.

6. Εργαλεία διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (αποφάσεις επάρκειας, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, πρότυπες συμβάσεις, κώδικες δεοντολογίας). Security Officer).

7. Εξοικείωση με Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων (ISO 27001 / 27002, ISO 27799, ISO 27018, ISO 29100, 29134 κλπ), ενόψει και ελέγχων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.

8. Ένταξη της ιδιωτικότητας σε ευρύτερα σχήματα Goverance, Risk & Compliance. Διαχείριση τεχνικών εργαλείων ιδιωτικότητας (Κρυπτογράφηση, Ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση κλπ.

9. Μεθοδολογία και τύποι ελέγχων επιθεωρήσεων, προετοιμασία για πιστοποιήσεις (GDPR Certification Schemes) από τους αρμόδιους φορείς.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Συμπλήρωση και ενίσχυση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με βάση τις απαιτήσεις της Πιστοποίησης μέσω εξετάσεων που διεξάγονται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα κατά ΕΝ ISO/IEC 17024.

Εισηγητές
Λεωνίδας Ι. Κανέλλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, Πρόεδρος Πανελληνίου Δικτύου Επαγγελματιών Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO Network)
Γεώργιος Λευθεριώτης, MSc, MBA, Επικεφαλής Επιθεωρητής και Εισηγητής TUV HELLAS (TUV NORD)
Ανδρέας Πολυκάρπου, Business and Risk Analyst

Ενόψει όχι μόνο των εξετάσεων πιστοποίησης αλλά και ως πολύτιμο εργαλείο καθόλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σας, συνιστούμε να προμηθευτείτε, τον οδηγό κανονιστικής συμμόρφωσης με συγγραφέα τον συνεργάτη μας Δρα Λεωνίδα Κανέλλο που μόλις εκδόθηκε (3 Απριλίου 2020) με τίτλο THE GDPR HANDBOOK, για DPOs, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, απο τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ https://www.nb.org/greek/the-gdpr-handbook.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο