Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Kαινοτόμα Σεμινάρια από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

  undefined

 

Δύο καινοτόμα ψηφιακά σεμινάρια, που αφορούν σε καίρια θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα, πραγματοποιεί η TÜV HELLAS (TÜV NORD) από κοινού με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Μέσω των σεμιναρίων αυτών, ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης ενισχύει τη συνεργασία του με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επεκτείνοντάς την στον τομέα των επιμορφωτικών σεμιναρίων, αρχικά με δύο επίκαιρα θέματα που απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες.

Το πρώτο έχει τίτλο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – Ηλεκτρονικά Βιβλία – Προσωπικά Δεδομένα» και θα πραγματοποιηθεί, διαδικτυακά, στις 19 Οκτωβρίου, ενώ το δεύτερο εστιάζει στους Δείκτες Απόδοσης (KPI’s) και θα λάβει χώρα επίσης εξ΄ αποστάσεως στις 3 Νοεμβρίου.

Τα δύο αυτά σεμινάρια έρχονται σε συνέχεια του επιτυχημένου webinar περί GDPR και Ασφάλειας Δεδομένων που διοργάνωσαν από κοινού οι δύο φορείς. Σημειώνεται ότι, τα μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου απολαμβάνουν έκπτωση 15% στο κόστος των σεμιναρίων.

Αναλυτικότερα, οι βασικοί άξονες του σεμιναρίου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, τα Ηλεκτρονικά βιβλία και τα προσωπικά δεδομένα είναι οι παρακάτω:

 • Τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ, υπόχρεοι τήρησης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, σχέση με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ρυθμίσεις για Δημόσιο και μη κερδοσκοπικούς φορείς, αγρότες ειδικού καθεστώτος κλπ
 • Λειτουργία πλατφόρμας, ροή πληροφοριών, διαδικασίες ενημέρωσης και συμφωνίας ηλεκτρονικών βιβλίων, συγχρονισμός με λογιστικά βιβλία. Διασταύρωση φορολογικών στοιχείων μεταξύ παραλήπτη και εκδότη, επαλήθευση ορθότητας φορολογικών δηλώσεων
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία και Λογιστικό, φορολογικό Αποτέλεσμα (e-βιβλία και συμφωνία δήλωσης ΦΠΑ, συμφωνία Ε3, δηλώσεις χαρτοσήμου, παρακρατούμενων φόρων, τέλους διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους κ.λ.π)       
 • Χρήση πλατφόρμας Mydata ως εργαλείου επιλογής δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο
 • Διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ (χειρόγραφα παραστατικά, απλογραφικά βιβλία, Πρότυπα Παραστατικά, Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ, Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά κλπ)
 • Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα, αυτοματοποιημένα μηνύματα, αξιολόγησης φορολογικής συμμόρφωσης πλατφόρμας Mydata
 • Απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων βάσει νόμου 2642/2019 (λογιστήρια ως υπεύθυνοι/εκτελούντες επεξεργασία, πολιτικές ασφάλειας, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ευθύνη, κυρώσεις, πρόστιμα)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, φοροτεχνικούς και συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομικούς διευθυντές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και στελέχη και υπαλλήλους ελεγκτικών επιχειρήσεων. Εισηγητές θα είναι οι κ.κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων και Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Πρόεδρος Πανελληνίου Δικτύου Επαγγελματιών Προστασίας Δεδομένων (DPO Network).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Αντίστοιχα, οι βασικοί άξονες που περιλαμβάνονται στο σεμινάριο για τους Δείκτες Απόδοσης (KPI’s) είναι οι ακόλουθοι:

 • Η σημασία ενός «δομημένου» τρόπου μέτρησης της απόδοσης και της «στοχοθέτησης για βελτίωση» σε έναν Οργανισμό
 • Η έννοια της «Μέτρησης». Ανάλυση μεθοδολογιών προσδιορισµού, επιλογής και χρήσης κατάλληλων «Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης» ( KPIs). Τεχνικές Process Mapping / Value Chain και Balanced Scorecard. Τρόποι αποτίµησης δύσκολα µετρήσιµων παραμέτρων / δραστηριοτήτων / διεργασιών
 • Παρουσίαση / ανάλυση KPIs οι οποίοι έχουν γενικευμένη εφαρμογή, με συγκεκριµένα παραδείγµατα ανά είδος Οργανισμού / δραστηριότητας
 • «Ένταξη» – συσχέτιση ενός συστήµατος KPIs με ένα Σύστηµα Διαχείρισης τύπου ISO

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, συµβούλους οι οποίοι αναπτύσσουν συστήµατα µέτρησης επιχειρηµατικών διεργασιών, υπεύθυνους και συμβούλους συστημάτων διαχείρισης και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη γνώση σχετικά µε δείκτες απόδοσης, ενώ εισηγητής είναι ο κ. Γιώργος Λευθεριώτης, MSc, MBA.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Η κ. Κονδυλία Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας της ΤÜV HELLAS (TÜV NORD) τόνισε σχετικά: «Η έναρξη της επίσημης συνεργασίας μας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνουμε στην παροχή ποιοτικής καθώς και στοχευμένης εκπαίδευσης στους συνεργάτες μας αλλά και στα μέλη αυτού. Η εμπιστοσύνη που δείχνει το Επιμελητήριο στην ΤÜV HELLAS (TÜV NORD), μας δίνει επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλότατου επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας πάντα τις ανάγκες των επαγγελματιών και τις επιταγές της εποχής.

Η κ. Σαρίνα Τίλε, Διευθύντρια του Τμήματος Εκπαίδευσης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου δήλωσε πως «σκοπός μας είναι η υποστήριξη και επιμόρφωση των Μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στα πλέον επίκαιρα θέματα. Με την έναρξη της επίσημης συνεργασίας μας με την καταξιωμένη στο χώρο Εταιρεία-Μέλος ΤÜV HELLAS (TÜV NORD), μας δίνεται η ευκαιρία να εμπλουτίσουμε και να βελτιώσουμε σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας».

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜHELLAS (TÜNORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜNORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection – Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜHELLAS (TÜNORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Φρίγκα (6936028853, press@tuv-nord.com).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο