Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Επιθεώρηση – Πιστοποίηση Μπασκετών στη Χίο

undefined

 

 

Ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2019 ο προγραμματισμένος έλεγχος ασφάλειας στις περίπου 180 μπασκέτες, που βρίσκονται εγκατεστημένες σε σχολεία και κοινόχρηστους χώρους από την μια έως την άλλη άκρη της Χίου από τον Φορέα μας.

TÜHELLAS (TÜNORD) είναι ο πρώτος Διαπιστευμένος Φορέας για τον έλεγχο αθλητικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα: 

  • ΕΝ 15312 (Εξοπλισμός πολυ-αθλοπαιδιών ελεύθερης πρόσβασης) 
  • ΕΝ 749 (Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Τέρματα χειροσφαίρισης) 
  • ΕΝ 748 (Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Τέρματα ποδοσφαίρου) 
  • ΕΝ 1271 (Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Εξοπλισμός πετοσφαίρισης) 
  • ΕΝ 1270 (Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης) 

undefined

Περιγραφή της Διαδικασίας Πιστοποίησης

Ο έλεγχος σε κάθε μπασκέτα γίνεται με βάση το πρότυπο ΕΝ 1270 και περιλαμβάνει τουλάχιστον οπτικό έλεγχο (για οξείδωση, εμφανή φθορά κλπ) και διαστασιολογικό έλεγχο (για σχεδιαστικές ή και κατασκευαστικές αποκλίσεις από τους κανονισμούς) καθώς και δοκιμές με φορτία (για να ελεγχθεί η επάρκεια της βάσης)  σύμφωνα με την Ευστάθεια και Αντοχή ενώ αν κριθεί απαραίτητο από τον επιτόπιο έλεγχο, γίνεται και (μικρή) εκσκαφή των αγκυρώσεων ώστε να γίνει οπτική αξιολόγηση.

Ο έλεγχος στον εγκατεστημένο εξοπλισμό εστιάζει κυρίως στην ασφάλεια των χρηστών της αθλητικής εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου στην οποία αναφέρονται τα ευρήματα (εφόσον υπάρχουν). Βάσει των ευρημάτων ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Πρέπει να διαχωρίσουμε την πιστοποίηση του αθλητικού εξοπλισμού (προϊόντος), καθώς η διαδικασία πιστοποίησης του εξοπλισμού (προϊόντος) γίνεται στον κατασκευαστή και εφαρμόζεται πλήρως το αντίστοιχο πρότυπο (ΕΛΟΤ ΕΝ 1270) και αξιολογείται τόσο η ασφάλεια όσο και οι λειτουργικές απαιτήσεις των προϊόντων.

Πρότυπο Ελέγχου και Πιστοποίησης

Για τον έλεγχο του εξοπλισμού καλαθοσφαίρισης εφαρμόζεται το Εθνικό/Ευρωπαϊκό πρότυπο: ΕΛΟΤ EN 1270: Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης – Λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας, μέθοδοι δοκιμής, καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Νομοθεσία

Προς το παρόν δεν (γνωρίζουμε να) υπάρχει ειδική νομοθεσία η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας αποκλειστικά για αθλητικές εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους. Μνεία για πιστοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων κάνει (μόνο) το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεις). Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1270 έχει καταστεί εθνικό πρότυπο από το 2006, ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλους τους δημόσιους χώρους καθώς δεν έχει υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι από 06-08-2019 έχει σταλεί ενημερωτικό έγγραφό από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους της δήμους της χώρας με το οποίο ζητείται κατεπειγόντως να μεριμνήσουν για τον έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών και γενικότερα των χώρων αναψυχής των Δήμων.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο