Τα νέα των μελών μας

TÜV Hellas (TÜV NORD): Επιθεώρηση και Πιστοποίηση της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

undefined

 

Ο Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) ολοκλήρωσε το έργο Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της Δ/νσης Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση αφορά σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής με βασικό κορμό τον συντονισμό της εκπόνησης, αναθεώρησης και επικαιροποίησης Κανονισμών, Προδιαγραφών & Οδηγιών καθώς και τη διαμόρφωση – έκδοση Κανονιστικού Πλαισίου εφαρμογής τους στα Δημόσια Τεχνικά Έργα. 

Η τιμολόγηση των δημοσίων έργων, η παρακολούθηση και η Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Kανονισμών, Προδιαγραφών & Οδηγιών του τομέα κατασκευών, μαζί με την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Πιστοποιημένων Δομικών Προϊόντων, Κατασκευαστών και Προμηθευτών δομικών υλικών, συμπληρώνουν το πεδίο εφαρμογής του κύριου κορμού δραστηριοτήτων της Δ/νσης. 

Η Δ/νση Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών είναι η μοναδική Δ/νση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που κατέχει σήμερα Πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο