Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου βάσει του Προτύπου ISO 14064 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) συμβάλλει στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στην Προστασία του Περιβάλλοντος, δίνοντας την δυνατότητα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, παρακολούθησης και βελτίωσης των εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (ΑτΘ) με βάση Πρότυπα όπως το ISO 14064 https://bit.ly/ISO-14064.

Το Πρότυπο ISO 14064 αναπτύχθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με την αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για την κλιματική αλλαγή, με σκοπό να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς / επιχειρήσεις να επαληθεύσουν τις εκπομπές τους, Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ), λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα εκπομπών από την χρήση της ενέργειας, με την γενικότερη πρόθεση μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD), διαθέτει μακρά εμπειρία και έμπειρα στελέχη στις επαληθεύσεις εκπομπών ΑτΘ, ενώ είναι διαπιστευμένη στην Ελλάδα από το ΕΣΥΔ με αριθμό Πιστοποιητικού 884-4, διενεργώντας ήδη από το 2006 επαληθεύσεις στο ETS για την εμπορία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επαληθεύσεις κατά ISO 14064-1:2018 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διαδικασία Επαλήθευσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών που ακολουθείται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι σύμφωνη με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14064- 3:2019 και περιλαμβάνει:

α) την αρχική Επαλήθευση της Έκθεσης των οργανισμών / επιχειρήσεων, που αφορά στο υπολογισθέν ανθρακικό αποτύπωμα για το αντίστοιχο έτος βάσης κατά ISO 14064 –1:2018 και

β) τις περιοδικές ετήσιες Επαληθεύσεις των Εκθέσεων των υπόχρεων, όπως άλλωστε προβλέπονται από τον Κλιματικό Νόμο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο