Τα νέα των μελών μας

TUV HELLAS (TUV NORD): Διπλή Πιστοποίηση για την ΑΦΗΣ

undefined

 

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜHELLAS (TÜVNORD) πιστοποίησε την ΑΦΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση φορητών μπαταριών.

Με τις ανωτέρω πιστοποιήσεις, η εταιρεία ΑΦΗΣ θέτει ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και τη  διαχείριση του συνόλου των διεργασιών της που συνθέτουν τη λειτουργία της.

Η ΑΦΗΣ μέσω της διπλής πιστοποίησης επιβεβαιώνει στην πράξη την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού και ποιοτικού διοικητικού μοντέλου για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ενισχύει τους στόχους της προκειμένου να μεγιστοποίησει τον όγκο συλλογής των χρησιμοποίουμενων μπαταριών και να εμπλέξει ενεργά διαφόρους φορείς με όφελος τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης.

ΑΦΗΣ

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A) και την ΚΥΑ  41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010). Η ΑΦΗΣ λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο