Τα νέα των μελών μας

TUV Hellas: Πρώτη Πανελλήνια Πιστοποίηση Μεταφορικής Εταιρίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 390012012

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποίησε την πρώτη Πανελλήνια Πιστοποίηση Μεταφορικής Εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, απονέμοντας  διαπιστευμένη πιστοποίηση στην εταιρία Διεθνών Μεταφορών ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ , για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της εταιρίας.

Το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στην οδική μεταφορά, καθώς και στην εφαρμογή της Πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε είδους Οδικού συμβάντος που θα αφορούσε είτε το προσωπικό της εταιρίας, είτε τους λοιπούς χρήστες του δρόμου που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της.

Με την Πιστοποίηση του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει, η εταιρία ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ αποδεικνύει τη δεδομένη πρωτοπορία και εξειδίκευσή της σε θέματα διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας. Παράλληλα, η εταιρία ενισχύει την ποιοτική λειτουργία της, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001 για την διαχείριση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της.

ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΝΣ

Η ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση διεθνών μεταφορών, η ιστορία της οποίας ξεκινά από το 1968. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κρίσιμο τομέα των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες στους τομείς μεταφοράς τμηματικών φορτίων, πλήρους φορτίου και ADR επικίνδυνων φορτίων. Για τη διασφάλιση της ποιότητας στους τομείς των μεταφορών τμηματικών φορτίων, πλήρους φορτίου ή ακόμη και ADR επικίνδυνων φορτίων, της αποθήκευσης και του εκτελωνισμού, η εταιρία χρησιμοποιεί εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό, καθώς και σύγχρονο στόλο φορτηγών τα οποία πληρούν όλες τις απαιτήσεις που θέτουν η νομοθεσία, αλλά και η διεθνής καλή πρακτική στις μεταφορές (EURO 5, ABS).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο