Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS: Επαλήθευση Απολογισμού Αειφορίας της WIND

 

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) διενήργησε την Επαλήθευση του Απολογισμού Αειφορίας έτους 2013 της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (WIND), επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με το επίπεδο Β+ των απαιτήσεων του GRI G3.1 (Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμών Αειφορίας). Η διαδικασία της επαλήθευσης, κατέδειξε την ισχυρή δέσμευση της WIND σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η εξωτερική επαλήθευση αφορούσε τόσο στον έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής όσο και την εξωτερική επαλήθευση των κεφαλαίων Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια και Περιβάλλον του Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισμού. Η επαλήθευση διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και αφορούσε τόσο την επιβεβαίωση της συμφωνίας των περιεχομένων του απολογισμού με τα περιεχόμενα των οδηγιών του GRI G3.1, όσο και την επαλήθευση-μέσω διασταυρούμενων ελέγχων- των δεδομένων (Δείκτες) που δημοσιεύονται στα κεφάλαια Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια και Περιβάλλον του απολογισμού.  Τόσο μέσω του ελέγχου επιπέδου εφαρμογής, όσο, κυρίως, μέσω της εξωτερικής επαλήθευσης επιμέρους κεφαλαίων, η εταιρία διασφάλισε την εγκυρότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που συμπεριλήφθηκαν στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2013.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο