Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS: Επαλήθευση Απολογισμού Αειφορίας της WIND

 

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) διενήργησε την Επαλήθευση του Απολογισμού Αειφορίας έτους 2013 της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (WIND), επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με το επίπεδο Β+ των απαιτήσεων του GRI G3.1 (Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμών Αειφορίας). Η διαδικασία της επαλήθευσης, κατέδειξε την ισχυρή δέσμευση της WIND σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η εξωτερική επαλήθευση αφορούσε τόσο στον έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής όσο και την εξωτερική επαλήθευση των κεφαλαίων Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια και Περιβάλλον του Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισμού. Η επαλήθευση διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και αφορούσε τόσο την επιβεβαίωση της συμφωνίας των περιεχομένων του απολογισμού με τα περιεχόμενα των οδηγιών του GRI G3.1, όσο και την επαλήθευση-μέσω διασταυρούμενων ελέγχων- των δεδομένων (Δείκτες) που δημοσιεύονται στα κεφάλαια Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια και Περιβάλλον του απολογισμού.  Τόσο μέσω του ελέγχου επιπέδου εφαρμογής, όσο, κυρίως, μέσω της εξωτερικής επαλήθευσης επιμέρους κεφαλαίων, η εταιρία διασφάλισε την εγκυρότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που συμπεριλήφθηκαν στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2013.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.