Τα νέα των μελών μας

TÜV AUSTRIA HELLAS: TÜV AUSTRIA ACADEMY: Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά προγράμματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

undefined

 

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY κατέχοντας κύρος και αξιοπιστία στο χώρο εκπαιδεύσεων και παρακολουθώντας και υπηρετώντας τις ανάγκες της αγοράς, διοργανώνει σε επανάληψη σε συνεργασία με τη DPO ACADEMY δύο νέα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία είναι από τα ελάχιστα προσφερόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διεθνή αναγνώριση της TÜV AUSTRIA:

Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation -GDPR-) ο οποίος αφορά οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους  καθώς και  κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Ο κανονισμός 2016/679 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εκτελείται – αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

undefined

 

Η TÜAUSTRIA HELLAS προσφέρει δυο σεμινάρια στο αντικείμενο του νέου κανονισμού. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα μονοήμερο σεμινάριο – εισαγωγή στον κανονισμό, τις απαιτήσεις τους για τους υπόχρεους (Τίτλος σεμιναρίου: GDPR) και ένα 5ήμερο σεμινάριο – το οποίο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια μεγαλύτερη ανάλυση των απαιτήσεων του κανονισμού από την οπτική πλευρά του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection OfficerDPO). Ο νέος κανονισμός αναδεικνύει τη σπουδαιότητα και τη σημασία του θεσμού του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) ο οποίος έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα.

Τα παραπάνω νέα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα βασικά θέματα, και τις απαιτήσεις που απορρέουν από το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και το σχεδιασμό απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, για το πρόγραμμα DPO EXECUTIVE προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν, στις εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων «DPO EXECUTIVE» που είναι το πρώτο διαπιστευμένο στην Ελλάδα, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και προσφέρει μια σημαντική δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, καθώς αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη αντικειμενική απόδειξη για τη γνώση του κανονισμού και των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων του DPO EXECUTIVE. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη που προετοιμάζονται για την ανάληψη ή κατέχουν ήδη θέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) καθώς και σε ανώτατα στελέχη διοίκησης και σε εξειδικευμένες επαγγελματικές ομάδες (όπως δικηγόροι και δικηγορικές εταιρείες, νομικοί σύμβουλοι, στελέχη πληροφορικής & επικοινωνιών, υπεύθυνοι ασφάλειας πληροφοριών, κλπ.), που εμπλέκονται στη συλλογή, επεξεργασία, και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλο των φάσμα των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα ή γενικότερα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και υψηλών απαιτήσεων γνώση.

Μέχρι τώρα μας έχουν  εμπιστευτεί περισσότεροι από 250 επαγγελματίες σε 18 συνολικά εκπαιδευτικά προγράμματα DPO EXECUTIVE και GDPR που έχουν διοργανωθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Κύπρο. 

Τα επόμενα προγραμματισμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα διεξαχθούν στις κάτωθι πόλεις και ημερομηνίες: 

ΑΘΗΝΑ:

 

DPO EXECUTIVE  Δευτέρα 19.03.2018 – Παρασκευή 23.03.2018 (09.00-17.00)

DPO EXECUTIVE  Δευτέρα 23.04.2018 – Παρασκευή 27.04.2018 (09.00-17.00)

DPO EXECUTIVE  Δευτέρα 21.05.2018 – Παρασκευή 25.05.2018 (09.00-17.00)

GDPR                    Τρίτη 27.03.2018 (09.00-17.00)

GDPR                    Παρασκευή  11.05.2018 (09.00-17.00) 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:

 

DPO EXECUTIVE  Δευτέρα 07.05.2018 – Παρασκευή 11.05.2018 (09.00-17.00)

DPO EXECUTIVE  Δευτέρα 04.06.2018 – Παρασκευή 08.06.2018 (09.00-17.00)

GDPR                   Παρασκευή  30.03.2018 (09.00-17.00) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:

 

DPO EXECUTIVE  Δευτέρα 05.03.2018 – Παρασκευή 09.03.2018 (09.00-17.00)

DPO EXECUTIVE  Δευτέρα 14.05.2018 – Παρασκευή 18.05.2018 (09.00-17.00) 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο