Τα νέα των μελών μας

TÜV AUSTRIA HELLAS: TÜV AUSTRIA ACADEMY: Εσωτ. επιθεωρητές συστ/των πεεριβαλ/κης διαχείρισης ISO 1400-HOSPITALITY EDITIOΝ

undefined

 

H TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015 – HOSPITALITY EDITION» στην Αθήνα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001, ISO 17021 και ISO 19011. Το σεμινάριο  είναι ειδικά  προσαρμοσμένο για τις Περιβαλλοντικές απαιτήσεις και  επιπτώσεις  στο κλάδο του Τουρισμού. 

Απευθύνεται σε Διευθυντές Ξενοδοχείων, Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Συμβούλους ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης και θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται: 

  • Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις για ξενοδοχεία
  • Τα βήματα μιας επιθεώρησης
  • Περιβαλλοντική Νομοθεσία
  • Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της επιθεώρησης,
  • Η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης,
  • Οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου αλλά και ο τρόπος διενέργειας μιας Επιθεώρησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα κατανοούν τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το ISO 14001:2015 και θα μπορούν να σχεδιάσουν και να διενεργήσουν εσωτερικές επιθεωρήσεις ΣΠΔ. 

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος:

19-20/12/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε μας στο 2310 941100, στο 2810 244150 και στο 210 5220920 (εσωτ. 224 ή 216).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο