Τα νέα των μελών μας

TÜV AUSTRIA Hellas : Πρώτος διαπιστευμένος φορέας στην Ελλάδα στον κανονισμό 2018/848 για την βιολογική παραγωγή

 

undefined

 

Η TÜAUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, αποτελεί τον πρώτο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους στην Ευρώπη που αξιολογήθηκαν και διαπιστεύθηκαν με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/848 για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Η εταιρεία πιστή στην υπόσχεσή της να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και να συμβάλει ενεργά στην εξέλιξη κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας, όπως και στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι στέκεται στο πλευρό των οργανισμών και των επιχειρήσεων για την ανάδειξη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητάς τους. 

Η TÜAUSTRIA Hellas, μέσω της πρωτοποριακής αυτής πιστοποίησης για την πρωτογενή αγροτική παραγωγή, δίνει την ευκαιρία για πρώτη φορά σε Οργανισμούς και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να επενδύσουν στην αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα σε όλα τα επιμέρους τμήματα της διαδικασίας από την καλλιέργεια των αγαθών έως την κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων. Ο νέος κανονισμός, με ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής την 01.01.2022 οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μεταποίησης, αφορά στους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή και στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, ενώ αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ο οποίος δεν ισχύει πια. 

Η TÜAUSTRIA Hellas, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας αντιλαμβάνεται και παρακολουθεί τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, συμμορφώνεται πρώτη με τις κατευθυντήριες γραμμές της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας γνωστής και ως Green Deal για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Με πίστη στην βιολογική παραγωγή και με πράξη που συνάδει με την ουσία της βιολογικής πιστοποίησης, ενσωματώνει στο χαρτοφυλάκιο τη νέα καινοτόμα υπηρεσία πιστοποίησης και διασφαλίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλών προδιαγραφών μοντέλα στην μεταχείριση των ζώων και την τροφοδότηση της αγοράς των βιολογικών προϊόντων με σεβασμό τόσο στον αγρότη, όσο στον καταναλωτή. 

TÜAUSTRIA Hellas: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός 

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα, εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

www.tuvaustriahellas.gr

www.tuvaustria.academy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο