Τα νέα των μελών μας

TÜV AUSTRIA Hellas: Ένωση δυνάμεων TÜV AUSTRIA Hellas και ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

undefined

 

Η TÜAUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, έχοντας ως όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της ποιότητας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, συνεχίζει σταθερά την εποικοδομητική συνεργασία της με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

TÜAUSTRIA Hellas γνωρίζοντας πως η συνεχής εκπαίδευση και η αναβάθμιση των προσόντων των επαγγελματιών, μέσα από την έγκυρη, αξιόπιστη και αντικειμενική πιστοποίησή τους δίνει σημαντική προστιθέμενη αξία στην αγορά, συνεργάζεται ακόμα μία φορά με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προσφέροντας το διαπιστευμένο, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, σχήμα πιστοποίησης «Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officer)» σε όσους επαγγελματίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους, μετά την εκπαίδευση-κατάρτιση που θα παρέχει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ).

Η διακυβέρνηση, ρύθμιση/εποπτεία και κανονιστική συμμόρφωση εξακολουθούν να εμπεριέχουν σύνθετες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Καθώς θεσπίζονται νέοι νόμοι και κανονισμοί, οι απαιτήσεις που προκύπτουν προϋποθέτουν μεγαλύτερη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό σε όλη την δομή μιας επιχείρησης. Δεδομένης της ενισχυμένης λογοδοσίας και της ενδεχόμενης έκθεσης σε ευθύνη, η διοίκηση της σύγχρονης επιχείρησης καλείται να διασφαλίσει την τήρηση των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και την εφαρμογή ισχυρών συστημάτων διαχείρισης της κανονιστικής συμμόρφωσης, τα οποία διαχειρίζονται από επαγγελματίες με κατάλληλη κατάρτιση και πιστοποίηση.

H TÜAUSTRIA Hellas είναι δίπλα σε όσους επαγγελματίες επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και τα προσόντα τους μέσω της Πιστοποίησης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Ειδικότερα, οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή τα στελέχη που μετέχουν σε σχετικές μονάδες έχουν πλέον τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους με το διαπιστευμένο, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, σχήμα πιστοποίησης «Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officer)». 

TÜAUSTRIA Hellas: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός 

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα, εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

www.tuvaustriahellas.gr

www.tuvaustria.academy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο