Τα νέα των μελών μας

TÜV AUSTRIA HELLAS: Έλεγχοι Κτηρίων

undefined

 

TÜAUSTRIA Hellas, αντιλαμβανόμενη τη ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού και παραθεριστικού προϊόντος της χώρας μας, απαντά στην πράξη στις ανάγκες τις αγοράς με αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο των κτηριακών ελέγχων και πιο συγκεκριμένα: στην αξιολόγηση τεχνικών εγγράφων και μελετών, στους ελέγχους κατά την κατασκευή νέων κτηρίων καθώς και στον έλεγχο υφιστάμενων κτηριακών κατασκευών για τη διασφάλιση της επένδυσης. Η υπηρεσία αφορά τόσο σε κατοικίες (πολυτελείς ή μη), όσο και σε κτήρια γραφείων και ξενοδοχειακές μονάδες.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της TÜAUSTRIA Hellas διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

  1. Ο έλεγχος των τεχνικών εγγράφων περιλαμβάνει ανασκόπηση του φακέλου του κτηρίου (άδειες, μελέτες, συμβατικές υποχρεώσεις, ειδικές απαιτήσεις περιοχής) εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, ενώ αν πρόκειται για υφιστάμενο κτήριο περιλαμβάνει ανασκόπηση αδειών, πιστοποιητικών κατασκευής και βιβλίου συντήρησης/βλαβών.
  2. Ο έλεγχος κατά την κατασκευή νέων κτηρίων μπορεί να γίνει σε προκαθορισμένες φάσεις της κατασκευής, όπως θεμελίωση, στεγανοποίηση, τοιχοποιία, ξύλινες κατασκευές, δάπεδα κλπ., καθώς και στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση (θέρμανση, ανελκυστήρες, υδραυλικά, κλιματισμός, πυρανίχνευση/πυρόσβεση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Σε κάθε στάδιο της επιθεώρησης εκδίδονται Εκθέσεις Επιθεώρησης, οι οποίες αποτυπώνουν τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το φορέα, την πρόοδο των εργασιών, τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα, τυχόν παραλείψεις και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε το έργο να ολοκληρωθεί συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές. Τέλος, στο τελικό στάδιο πραγματοποιείται γενικός έλεγχος, λειτουργικοί έλεγχοι θέρμανσης/κλιματισμού/smartbuilding, έλεγχος/πιστοποίηση ανελκυστήρων, έλεγχος/πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ.
  3. Όσον αφορά στα υφιστάμενα κτήρια, γίνεται έλεγχος για τον προσδιορισμό στατικής επάρκειας με μη καταστροφικούς ελέγχους καθώς και έλεγχοι σε δώματα, μονώσεις, τοιχοποιίες, πορτοπαράθυρα, δάπεδα κτλ. Για την αξιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται οπτικοί και λειτουργικοί έλεγχοι στα υδραυλικά, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση, εξοπλισμός πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικά, κλπ. Επίσης γίνεται και η κοστολόγηση αποκαταστάσεων που ενδεχομένως απαιτηθούν.

undefined

Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση πολυτελών κατοικιών, που είτε κατασκευάζονται είτε είναι ήδη κατασκευασμένες στη χώρα μας –και ειδικά από έναν διεθνούς κύρος Οργανισμού επιθεώρησης, όπως είναι η TUV Austria Hellas – αποτελεί μία καινοτόμο υπηρεσία, που έλειπε από την ελληνική αγορά. Οι επενδυτές ακινήτων μπορούν πλέον να έχουν έναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμο συνεργάτη, για να αξιολογήσουν και να προωθήσουν το ακίνητο τους.

Επιπλέον, η επιθεώρηση διασφαλίζει την αξιόπιστη τεχνική αξιολόγηση του ακινήτου και την ποιότητα και την ασφάλεια (για τον αγοραστή ή τον επενδυτή) και τη μείωση του διαχειριστικού κινδύνου. Προλαμβάνει δε και εντοπίζει σφάλματα και παραλείψεις, ενώ η αρωγή στη σύνταξη τεχνικού φακέλου επενδύσεων κάνει ευκολότερη τη δανειοδότηση της επένδυσης στο ελάχιστο κόστος ασφάλισής της.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι έλεγχοι απευθύνονται σε επενδυτές ακινήτων, διαχειριστές κτηρίων, Funds, ιδιώτες, κτηματομεσίτες, χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά Ιδρύματα

Ρωτήστε µας…

Επικοινωνήστε µαζί µας, τηλεφωνικά στο +30 210 5220920 ή στο e-mail: industrial@tuv.at και οι εξειδικευµένοι συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης Υποδοµών & Βιοµηχανικών Ελέγχων θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε το www.tuvaustriahellas.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο