Τα νέα των μελών μας

ΤÜV AUSTRIA Academy: Εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

undefined

Η TÜAUSTRIA ACADEMY παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ, που αφορά στη διαδικασία με την οποία ο εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει έγκυρα, γρήγορα και μέσω των αισθήσεών του εάν τα χαρτονομίσματα Ευρώ που διαχειρίζεται είναι γνήσια. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια και τις δεξιότητες για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εικόνα, να διασφαλίσουν την εκτέλεση των συναλλαγών τους, να διαφυλάξουν το κύρος της επιχείρησης, να ελαχιστοποιήσουν την ζημία της και να αποφύγουν οποιαδήποτε νομική εμπλοκή από την κυκλοφορία ύποπτων τραπεζογραμματίων. 

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με:

 • Τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια Ευρώ (Α’ σειρά και σειρά «Ευρώπη»).
 • Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους.
 • Την διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται ένας πλήρης και έγκυρος έλεγχος γνησιότητας μέσω των αισθήσεών τους.
 • Τον διαχωρισμό τους ανάμεσα σε γνήσια, γνήσια αλλά φθαρμένα τραπεζογραμμάτια και ύποπτα ως προς την γνησιότητά τους. 
 • Την ανταλλαγή ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ.
 • Τις γενικές οδηγίες – ενέργειες προς άτομα και φορείς που διαχειρίζονται μετρητά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους εμπλεκόμενους σε φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται μετρητά. Ειδικότερα, απευθύνεται σε ταμίες ιδιωτικών επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

undefined

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι πλήρως εξειδικευμένοι στη συγκεκριμένη θεματολογία.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18-19/10/2021 09:00 έως 16:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 590,00€ 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη Δήλωση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ και να μας την στείλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (training@tuv.at) ή με fax (210 5203990), έως τις 15/10/2021 (Κωδικός προγράμματος SEC.2.1). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης είναι η εξόφληση του προγράμματος αποδεδειγμένη μέσω της αποστολής του σχετικού παραστατικού. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Τα E-Learning προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται δυο (2) ημέρες πριν την έναρξή τους.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής και αλλαγής των εισηγητών, καθώς και ματαίωσης των προγραμμάτων.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα: 210 5220920 (εσωτ. 216 και 224) – Αθήνα, 2310 941100 – Θεσσαλονίκη, 2810 244150 – Ηράκλειο και 22510 40504-5 – Μυτιλήνη. 

 

undefined

Η TÜAUSTRIA ACADEMY παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, που αφορά στη διαδικασία με την οποία ο εργαζόμενος αναγνωρίζει έγκυρα και με τις αισθήσεις του εάν τα έγγραφα ασφαλείας που διαχειρίζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι γνήσια. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια και τις δεξιότητες για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εικόνα, να διαφυλάξουν το κύρος της επιχείρησης, να ελαχιστοποιήσουν την ζημία αυτής, να προστατεύσουν τους πελάτες και να αποφύγουν οποιαδήποτε νομική εμπλοκή λόγω συναλλαγής με ύποπτα έγγραφα. 

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με:

 • Τα είδη των εγγράφων ασφαλείας.
 • Τα ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας αυτών.
 • Τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας αυτών.
 • Την διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται ένας έγκυρος έλεγχος γνησιότητας μέσω των αισθήσεών τους.
 • Τον εντοπισμό ύποπτων ως προς τη γνησιότητά τους, εγγράφων. 
 • Την αναγνώριση – ταύτιση προσώπων (facial recognition – matching).
 • Τις γενικές οδηγίες – ενέργειες των ατόμων που διαπιστώνουν ύποπτα, ως προς την γνησιότητά τους, έγγραφα ασφαλείας. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών, οι οποίοι δέχονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έγγραφα ασφαλείας.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι πλήρως εξειδικευμένοι στη συγκεκριμένη θεματολογία.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 04-05/11/2021 09:00 έως 16:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 590,00€ 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη Δήλωση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ και να μας την στείλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (training@tuv.at) ή με fax (210 5203990), έως τις 03/11/2021 (Κωδικός προγράμματος SEC.2.2). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης είναι η εξόφληση του προγράμματος αποδεδειγμένη μέσω της αποστολής του σχετικού παραστατικού. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Τα E-Learning προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται δυο (2) ημέρες πριν την έναρξή τους.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής και αλλαγής των εισηγητών, καθώς και ματαίωσης των προγραμμάτων.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα: 210 5220920 (εσωτ. 216 και 224) – Αθήνα, 2310 941100 – Θεσσαλονίκη, 2810 244150 – Ηράκλειο και 22510 40504-5 – Μυτιλήνη.

 

Δείτε εδώ όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, με τις αναλυτικές περιγραφές τους

 

TÜAUSTRIA HELLAS: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

Λίγα Λόγια για την TÜV AUSTRIA HELLAS

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα, εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

www.tuvaustriahellas.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο