Τα νέα των μελών μας

Toposophy: Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού της Ευρώπης σε Νέα Εποχή

 undefined

Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης της TOPOSOPHY για λογαριασμό της European Travel Commission (ETC HANDBOOK ON COVID-19 NTO RECOVERY STRATEGIES).

Η μελέτη αναδεικνύει τις αλλαγές στις δραστηριότητες 29 Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού, όπως αυτές προέκυψαν ως απόρροια των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Έμφαση δίνεται στις καλές πρακτικές που συνέβαλαν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών στους πρώτους έξι μήνες της κρίσης. Αντίστοιχα, επισημαίνονται οι βασικές προτεραιότητες που θα καθοδηγήσουν τη συμβολή των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια:

  • Η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2
  • H ενισχυμένη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην αναδιαμόρφωση των τουριστικών προορισμών
  • Η προσαρμογή στις διαφοροποιημένες προσδοκίες των καταναλωτών (ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, εύρος και ποιότητα ψηφιακών υπηρεσιών κ.α.)

Key findings

  • 58% των οργανισμών διαβλέπουν ότι πανδημία του COVID-19 θα επιταχύνει τη στροφή από τον τουριστικό τομέα στις χώρες τους σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον
  • 63% των οργανισμών συμφωνούν ότι η παροχή κινήτρων προς τον τουριστικό τομέα πρέπει να συνδεθεί με κριτήρια και προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • 74% των οργανισμών εκτιμούν ότι στο μέλλον θα περιοριστεί η χρηματοδότηση προς κλάδους της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας με αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα
  • 85% των οργανισμών συμφωνούν ότι ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης θα απαιτήσει συνεργασίες με διαφορετικούς φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • 79% των οργανισμών θέτουν ως προτεραιότητα για το μέλλον την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και τον περιορισμό συμπεριφορών που προξενούν προβλήματα στους κατοίκους
  • 79% των οργανισμών επίσης συμφωνούν ότι η διασπορά των επισκεπτών προς νέες ζώνες και περιοχές θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του στρατηγικού τους προσανατολισμού
  • 89% των οργανισμών κρίνουν ως αναγκαία την περαιτέρω δραστηριοποίησή τους στην παρακολούθηση της τουριστικής ζήτησης και της συμπεριφοράς των επισκεπτών στους προορισμούς ως βάση για τον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων προώθησης και διαχείρισης

Η παρούσα μελέτη ακολουθεί τη δημοσίευση του ‘STUDY ON GENERATION TRAVELLERS’, της πρώτης μελέτης για το προφίλ, τα κίνητρα και τις προσδοκίες της νεότερης γενιάς ταξιδιωτών (ηλικίας 8-24 ετών σήμερα), που εκπόνησε η TOPOSOPHY για λογαριασμό της European Travel Commission.

Επίσης, η παρούσα μελέτη ακολουθεί τη δημοσίευση του ‘The DMMO COVID-19 CONTINUITY CHECKLIST’, ενός πρακτικού οδηγού για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMOs), ο οποίος εκπονήθηκε από την TOPOSOPHY για λογαριασμό του European Cities Marketing, με σκοπό να αποτελέσει τον επίσημο οδηγό δράσεων και ενεργειών των Ευρωπαϊκών DMMOs για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 και την αποτελεσματική διαχείριση και συνέχιση της δραστηριότητας των εν λόγω οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο