Τα νέα των μελών μας

Toposophy: Nέος Οδηγός του European Cities Marketing για τους Ψηφιακούς Νομάδες (Digital Nomads)

undefined

 

Το European Cities Marketing – το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επίσημων Οργανισμών Τουρισμού Πόλεων – προχώρησε στη δημοσίευση του ‘Understanding the World of the Digital Nomad’, ενός πρακτικού οδηγού για το οικοσύστημα των ψηφιακών νομάδων, ο οποίος εκπονήθηκε από την TOPOSOPHY (industry partner) με σκοπό να καθοδηγήσει τους Ευρωπαϊκούς DMMOs σε ότι αφορά τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και την υλοποίηση πρακτικών, οι οποίες θα καταστήσουν ελκυστικές τις πόλεις της Ευρώπης σε σχέση με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ψηφιακών νομάδων. 

Ο οδηγός αναδεικνύει με σαφήνεια ποιοι είναι οι ψηφιακές νομάδες και ποια στοιχεία αναζητούν σε όσες πόλεις επιλέγουν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεργασίας και συμμετέχοντας σε μια καινούρια καθημερινότητα σε επίπεδο προσωπικής εξέλιξης, κοινωνικοποίησης και αναψυχής.  

undefined

Εν συντομία, οι βασικές ενότητες του οδηγού επικεντρώνονται:

·   Στο προφίλ των ψηφιακών νομάδων και στις τάσεις που τροφοδοτούν τη μεγέθυνση του οικοσυστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο

·   Στα οφέλη που αποκομίζουν όσες πόλεις κερδίζουν το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των ψηφιακών ομάδων

·   Στους φορείς και τους οργανισμούς που ηγούνται στην εξέλιξη του οικοσυστήματος

·   Σε πρακτικές κατευθύνσεις για τις πόλεις που στοχεύουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τοποθέτηση τους στην αγορά των ψηφιακών νομάδων

Σε μια περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων, ο εν λόγω οδηγός επεκτείνει την 6-ετή πλέον συνεργασία ανάμεσα στο European Cities Marketing και την TOPOSOPHY σε νέα πεδία ανάλυσης και καινοτομίας για την οικονομία των επισκεπτών και το σύνολο των κλάδων του τουριστικού τομέα. Σύμφωνα με την Πρόεδρο του European Cities Marketing, Petra Stusek, «ο εν λόγω οδηγός συνεισφέρει ουσιαστικά στη καθοδήγηση των DMMOs σε σχέση τόσο με την αξιολόγηση συναφών πρακτικών που βρίσκονται φάση υλοποίησης όσο και με την κατανόηση των πρακτικών που απαιτούνται για τον εναρμονισμό με τις πλέον σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και στην προώθηση προορισμών».

Η δραστηριότητα της TOPOSOPHY ως απόρροια του Industry Partnership με το European Cities Marketing στην πρώτη φάση της πανδημίας, επικεντρώθηκε στις ενέργειες που συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 από τους DMMOs μέσω του επίσημου οδηγού δράσεων ‘The DMMO Covid-19 Continuity Check list’.

Οι προηγούμενες δραστηριότητες έως και το 2019 αφορούσαν: 

·    Την εκπόνηση μελέτης για την διείσδυση της συνεργατικής οικονομίας στις πόλεις και τους προορισμούς της Ευρώπης (DMOs and the Sharing Economy; Taking the Leap) το 2016.

·    Τη σύνταξη του επίσημου μανιφέστου για το μέλλον των οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών (Manifest on the Future of DMOs) το 2017.

·    Την κατάρτιση της εργαλειοθήκης για την ολιστική προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση φαινομένων Overtourism (Managing Tourism Growth in Europe: The ECM Toolbox) το 2018.

·    Την ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του δικτύου μέσω της παραγωγής και επιμέλειας 5 ενημερωτικών videos για επίκαιρα θέματα του τουρισμού πόλεων (π.χ. την πλειάδα των αναγνωριζόμενων τύπων επισκεπτών και τη χρήση δεικτών που αναδεικνύουν ποικίλες πτυχές της ανάπτυξης των πόλεων και την επίδραση τους για τις τοπικές κοινωνίες, τους προορισμούς και το φυσικό περιβάλλον) το 2019.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο