Τα νέα των μελών μας

TOPOSOPHY: Νέα Συνεργασία της TOPOSOPHY με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC) για τις Πρακτικές Αειφόρου Τουρισμού

 

undefined

Δημοσιεύτηκε εντός του Σεπτεμβρίου ο πρακτικός οδηγός για την υλοποίηση βιώσιμων εφαρμογών τουρισμού (ETC Handbook on Encouraging Sustainable Tourism Practices), τον οποίο εκπόνησε η TOPOSOPHY για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC). 

Στο πλαίσιο της μελέτης αποτυπώνεται η κοινή προσδοκία από την πλευρά των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ότι η προώθηση μιας περισσότερο βιώσιμης προσέγγισης στην τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια, καθώς ο τομέας ανακάμπτει σταδιακά από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

Παράλληλα, το εγχειρίδιο καταγράφει τις πρωτοβουλίες και παραθέτει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προτεινόμενες ενέργειες για τη βελτίωση του οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος της τουριστικής ανάπτυξης, από και προς τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού (NTOs) και τους Οργανισμούς Διαχείρισης-Προώθησης Προορισμού (DMMOs) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

undefined

Αναλυτικά, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

  • Επισκόπηση των πλέον πρόσφατων τάσεων προσφοράς και ζήτησης που τροφοδοτούν τις προοπτικές για τον αειφόρο τουρισμό
  • Καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την πανδημία του Covid-19, κυρίως σε σχέση με τις αλλαγές που έχει επιφέρει στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τη συμπεριφορά των καταναλωτών
  • Διεξοδική ανάλυση 20 καλών πρακτικών από ολόκληρο τον κόσμο, με έμφαση σε τομείς όπως η μέτρηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, η διασύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων με τον αγροδιατροφικό τομέα σε τοπικό επίπεδο, η ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών στην καθημερινότητα των πόλεων με κοινά οφέλη για κατοίκους και επισκέπτες κ.α.
  • Πρακτικές συστάσεις για τους NTOs και τους DMMOs, με γνώμονα την ενίσχυση και επέκταση των πρακτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 

Αυτή είναι η τρίτη συνεργασία της ETC με την TOPOSOPHY κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Τον Ιούλιο του 2020 δημοσιεύτηκε η πρώτη μελέτη για το προφίλ, τα κίνητρα και τις προσδοκίες της νεότερης γενιάς ταξιδιωτών (ηλικίας 8-24 ετών σήμερα) (Study on Generation Z Travellers) και τον Σεπτέμβριο του 2020 η δεύτερη μελέτη με αντικείμενο την καταγραφή των ενεργειών και επιδόσεων των 29 Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού, και τη στρατηγική καθοδήγησή τους μέσω συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο της διαχείρισης και ανάκαμψης από την πανδημική κρίση του COVID-19 (Handbook On Covid-19 NTO Recovery Strategies).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο