Τα νέα των μελών μας

Revival Consulting Services: Η Revival Consulting Services S.A. εντάσσει την «ATTICA FRESH ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α.Ε.» στο Έργο «Δράση Ανταγωνιστικότητας ΕΣΠΑ»

 

undefined

Η Revival Consulting Services S.A., στο πλαίσιο των δράσεων ΕΣΠΑ, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου «Δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΕΣΠΑ» για λογαριασμό της εταιρείας «ATTICA FRESH ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η Revival ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία ένταξης της επιχείρησης στη δράση, από την προετοιμασία των ελέγχων έως και την εκταμίευση της ενίσχυσης.

undefined

Το παρόν έργο ενίσχυσε σημαντικά την επιχείρηση με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αγορά μεταφορικών μέσων και τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών. Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς το γεγονός πως η επιχορήγηση καταβλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα χωρίς καμία περικοπή, την 21/05/21, ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική της επιχείρησης.

Η Revival Consulting Services S.A. παραμένει πιστά προσηλωμένη στον στόχο της για τη στήριξη και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, καθώς και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξή τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό τους και στη βελτίωση των προοπτικών της οικονομίας της χώρας.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο