Τα νέα των μελών μας

Revival Consulting Services: Η Revival Consulting Services S.A. ανακοινώνει την υπαγωγή της επένδυσης της ξεν/κής μονάδας 5* «KERYLOS RESORTS» στις Διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016!

undefined

Η Revival Consulting Services S.A., στο πλαίσιο των δράσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ανακοινώνει την υπαγωγή της επένδυσης της ξενοδοχειακής μονάδας «KERYLOS RESORTS». Η κατασκευή της νέας μονάδας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, θα είναι πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας δέκα τεσσάρων (14) διαμερισμάτων, είκοσι έξι (26) δωματίων και ογδόντα (80) κλινών.

Το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 6.229.912.75, με τόπο υλοποίησης την Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) Νάουσας του Δήμου Πάρου, Νομού Κυκλάδων.

undefined

Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς πως η σχετική επένδυση έχει καταταχθεί στην τέταρτη (4η) θέση πανελλαδικά. Η υλοποίηση του έργου θα λάβει χώρα με κεφάλαια εξωτερικού, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία!

Ένα ακόμη έργο ολοκληρώνεται, ολιστικά, με επιτυχία από την εταιρεία μας, το οποίο προστίθεται στις ήδη 2.000 επιτυχημένες επενδύσεις. Με 4.500 ολοκληρωμένους ελέγχους, 50 πρωτιές σε εθνικό επίπεδο και 20 βραβευμένα έργα, η Revival SA συνεχίζει να προσθέτει σημαντική αξία, με τη χρηματοδότηση σημαντικών επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο