Τα νέα των μελών μας

Porto Carras Grand Resort: Waste and Recycling awards 2017

undefined

 

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park, όπου έδωσαν το «παρών» κορυφαίες επιχειρήσεις των κλάδων που συμμετείχαν.

Τα waste and recycling awards έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις κορυφαίες πρακτικές  που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, τη κοινωνική εταιρική ευθύνη στο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και να τονίσουν τη σημαντικότητα των επενδύσεων σε τεχνολογικά καινοτόμες δράσεις διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης που εκτός από τον οικονομικό και κοινωνικό τομέα βοηθούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

undefined

Η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε αφιέρωσε μεγάλο μέρος των επενδύσεών της στο συγκρότημα Πόρτο Καρράς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής για την δημιουργία εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων χρησιμοποιώντας μοναδικές και καινοτόμες πρακτικές με σκοπό τη προστασία του περιβάλλοντος.

Το συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ενστερνιζόμενο τις σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υπαγορεύει τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων, με βασικούς στόχους αφενός την αειφορία και την περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση αυτών και αφετέρου την σκέψη ότι με την οικολογική συνείδηση συμβάλει ενεργά στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, θέτει στην καρδιά της φιλοσοφίας του το σεβασμό για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ δημιουργούνται υποδομές που διαφυλάσσουν και προβάλουν τον φυσικό πλούτο και την αυθεντική φυσιογνωμία της περιοχής. Το συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ πιστεύει ότι η τουριστική ανάπτυξη πέρα των άλλων, βασίζεται και σε αυστηρούς κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του φυσικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας. 

Το Porto Carras επίσης τα τελευταία έτη πραγματοποίησε επίσης πληθώρα ενεργειών με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση καθώς και την ευαισθητοποίηση τόσο των επισκεπτών της όσο και των εργαζομένων πάνω σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα με μέριμνα της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν:

  1. Η αειφόρος διαχείριση των απορριμμάτων. Με κατεύθυνση την κυκλική οικονομία στο συγκρότημα  κατασκευάστηκε σύγχρονο εργοστάσιο Βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων του συγκροτήματος.
  2. Η κατασκευή του σύγχρονου τριτογενούς Βιολογικού Καθαρισμού, στην οποία γίνεται επαρκής επεξεργασία των λυμάτων που παράγονται από τις διάφορες δραστηριότητες του συγκροτήματος  και επιτυγχάνεται διαχωρισμός της υγρής και στερεάς φάσης που βοηθά στην επαναχρησιμοποίηση τους.
  3. Η κατασκευή της υπερσύγχρονης μονάδας αφαλάτωσης  που ενισχύει το πρότυπο κυκλικής οικονομίας που ενστερνίζεται το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και συμβάλει στην υπερκάλυψη των αναγκών του συγκροτήματος σε νερό (150%).
  4. Αξιοποίηση των υποπροϊόντων και ειδών συσκευασίας για τη δημιουργία έργων τέχνης.
  5. Ολοκληρωμένο σύστημα  ανακύκλωσης όπως η φυτική μάζα των αμπελώνων και ελαιώνων σε κομπόστ για τη βιολογική λίπανση των καλλιεργειών του Κτήματος Πόρτο Καρράς.
  6. Εκτενές πρόγραμμα ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό, γυαλί, χρησιμοποιημένο λάδι, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές και οργανικά κατάλοιπα, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν σε επιφανειακή απόθεση.
  7. Εκπαίδευση στην οικολογική διαχείριση πρώτων υλών καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων .
  8. Ενημέρωση πάνω στην τήρηση κανόνων υγιεινής – HACCP .
  9. Ειδικές περιβαλλοντολογικές δράσεις .
  10. Απαγόρευση χρήσης τοξικών απορρυπαντικών και την συνεργασία με προμηθευτές που διαθέτουν φιλικά προς τη φύση απορρυπαντικά 

Είμαστε περήφανοι που διακριθήκαμε στα βραβεία waste and recycling τα οποία αποτυπώνουν την επιβράβευση όλων των τμημάτων για τη δουλειά που επιτελούν ως ομάδα και ως εταιρεία για να επιτύχουμε κορυφαίες διακρίσεις που αφορούν τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος στον πολύ ανταγωνιστικό κλάδο του τουρισμού. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο