Τα νέα των μελών μας

Όμιλος MITSIS: Ο Όμιλος MITSIS διακρίνεται στις “πιο βιώσιμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα” για το 2024

Ο Όμιλος MITSIS διακρίθηκε για την Εταιρική Υπευθυνότητά του, στις 50 “Πιο Βιώσιμες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα” για το έτος 2024, από το QualityNet Foundation. 

Η διάκρισή επιτεύχθηκε χάρη στην ενεργή υποστήριξη του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες, την ανάπτυξη των εργαζομένων του, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των προορισμών του, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές του λειτουργίες, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προστασία της βιοποικιλότητας. Το σύνολο των δράσεων εντάσσονται στην ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του Ομίλου με τίτλο ‘A story of change’, και στοχεύουν στην αντιμετώπιση καίριων σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου.

Για τη βράβευση της εταιρείας, οι επιτροπές αξιολόγησης του Qualitynet Foundation έλαβαν υπόψη τον επιχειρηματικό αντίκτυπο του Ομίλου σύμφωνα με την αποτίμηση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και τον τρόπο δημοσιοποίησης και επαλήθευσης των μη χρηματοοικονομικών  πληροφοριών.

Η διάκριση του Ομίλου προστίθεται σε μία σειρά βραβεύσεων και πιστοποιήσεων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως Blue Flag, Green Key, ISO και Travelife Gold Certification. Τέλος, ο Όμιλος δημοσιεύει ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιέχει το σύνολο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικών πρακτικών της εταιρείας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο