Τα νέα των μελών μας

MSc in Hospitality & Toursim Management

undefined

 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ξεκινάει τη λειτουργία του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία’ (MSc in Hospitality & Tourism Management).

Το Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων. Η Ελλάδα αποτελεί το ιδανικό μέρος για σπουδές στη Φιλοξενία και στον Τουρισμό, και συγκεκριμένα, η Θεσσαλονίκη, μία πόλη του πολιτισμού, της κουλτούρας και των φοιτητών.

Σκοπός

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

• Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διατύπωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων σε ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνές περιβάλλον, με κύρια έμφαση στη διοίκηση και οικονομική δραστηριότητα των τουριστικών μονάδων, αλλά και σε περιβαλλοντικά ζητήματα στο συγκεκριμένο κλάδο.

• Η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης που αποσκοπεί στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την κριτική αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν θέματα Διοίκησης στο συγκεκριμένο κλάδο, με ταυτόχρονη παροχή πρακτικού προσανατολισμού αναφορικά με διοικητικά και στρατηγικά θέματα στον ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο του τουρισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών όσον αφορά στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον υπερβαίνοντας τα νομοθετημένα όρια μέσω εθελοντικών δράσεων.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό | Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων | Χρηματοοικονομικές Στρατηγικές της Τουριστικής Ανάπτυξης | Eργαλεία Επιχειρηματικής Ανάλυσης | Στρατηγικό Marketing Yπηρεσιών: Προορισμός και Εκδηλώσεις | Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό | Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό/Bιώσιμος Τουρισμός | Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό.

Μαθήματα Επιλογής (4 Μαθήματα Επιλογής ή 2 + Συμβουλευτική Εργασία): Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού |Ανάλυση Πολιτικής Τουρισμού | Χρηματοδότηση Έργων Τουριστικών Μονάδων | Προώθηση Τουριστικών Προορισμών | Aνάπτυξη Προϊόντων στον Τουρισμό | Επίκαιρα Θέματα στο Διεθνή Τουρισμό | Tουρισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά | Προορισμοί και Σχεδιασμός Εκδηλώσεων | Διοίκηση Προσέλκυσης Επισκεπτών | Σχεδιασμός Τουρισμού | Κοινωνική Επιστήμη και Τουρισμός | Επιχειρηματικότητα στην Φιλοξενία και Τουρισμό | Καινοτομία στον Τουρισμό | Περιβαλλοντική Νομοθεσία | Περιβαλλοντική Λογιστική Παρουσίαση και Απεικόνιση | Διαχείριση ‘Εργων | Μαθήματα επιλογής από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα | Συμβουλευτική Εργασία | Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διάρκεια προγράμματος

Δύο (2) χρόνια (Νοέμβριος-Απρίλιος)
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινές απογεύματα αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο