Τα νέα των μελών μας

Mastercard: Η πανδημία έφερε αύξηση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της ζήτησης για εξατομικευμένες εμπειρίες από τους καταναλωτές

 

undefinedundefined

 

Νέα έρευνα της Mastercard, σε συνεργασία με το Harvard Business Review Analytic Services, με τίτλο «Become Index 2021», αναφέρει πως η αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών για ψηφιακές λύσεις και εξατομικευμένες εμπειρίες, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το 53% των ερωτηθέντων στελεχών επιχειρήσεων, σημείωσε πως οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται, τοποθετούν την καινοτομία ψηλά ως προτεραιότητα, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (42%) ανέφεραν πως ανταποκρίθηκαν στις νέες αυτές ανάγκες, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό που αφορά την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αναπτύξουν νέους καινοτόμους τρόπους διασύνδεσης με τους εργαζομένους και τους πελάτες τους, για να διασφαλίσουν την σωματική αλλά και πνευματική τους υγεία.

Η δεύτερη έκδοση της ετήσιας έρευνας, πραγματοποιήθηκε σε 1.800 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και περισσότερους από 10.000 καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, και αποτελεί μία πρωτοβουλία με μακροπρόθεσμους ερευνητικούς στόχους. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών, για την έμπνευση της καινοτομίας εντός των οργανισμών, μέσα από την έρευνα και την ανάλυση των σημαντικότερων καινοτόμων επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων ήταν:

  • Ψηφιακή Ευελιξία: Η άμεση υιοθέτηση των ταχύρρυθμων ψηφιακών εξελίξεων και η κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά στις ανέπαφες εμπειρίες.
  • Ολιστική Ανάλυση Περιβάλλοντος: Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών μέσα στον οργανισμό για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, μέσα από την επεξεργασία δεδομένων.
  • Ισχυρή Προστασία Δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.
  • Στρατηγικές Επενδύσεις: Η ανάληψη ριψοκίνδυνων αποφάσεων και η αποδοχή της ενδεχόμενης αποτυχίας τους ως μέρος της φυσικής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Στενή επαφή με τους καταναλωτές: Η διατήρηση στενών σχέσεων με τους καταναλωτές, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη καινοτομίας.

Για την μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση των σημερινών κινδύνων και των καταναλωτικών αναγκών εστιάζει σε πέντε βασικούς τομείς:

Οικοδόμηση ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Το 71% των ερωτηθέντων καταναλωτών ανέφερε πως πραγματοποιούν όλο και περισσότερες αγορές από εταιρείες που επικοινωνούν τις αξίες τους και παρέχουν φροντίδα στους εργαζομένους και τους πελάτες τους.

Αντιμετώπιση των εμποδίων που προκύπτουν από την εξ αποστάσεως εργασία. Πάνω από το ένα τρίτο των στελεχών (38%) αναφέρουν πως η τηλεργασία αποτελεί πρόκληση για την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο μέλλον. Η διασπορά των μερών που απαρτίζουν τις εκάστοτε ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες, όχι μόνο δημιουργεί εμπόδια στο πλαίσιο της συνεργασίας τους – ειδικότερα σε περιστάσεις που η δημιουργικότητα μεταξύ συναδέλφων ανθίζει, όπως για παράδειγμα οι άτυπες συναντήσεις στο γραφείο – αλλά μπορεί και να τους απομακρύνει από πόρους που μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία.

Προτεραιοποίηση των επενδύσεων που αφορούν την καινοτομία. Η αβέβαιη οικονομική προοπτική και η πιθανή απώλεια εσόδων, αποτελούν τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις σχετικά με τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στην καινοτομία, παρά τα οφέλη που έχουν προκύψει από τα νέα εμβόλια και τις θεραπείες. Χαρακτηριστικά, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (63%) αναφέρουν την οικονομική αβεβαιότητα ως τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ σχεδόν οι μισοί (46%) σημειώνουν την απώλεια εσόδων ως τις κυριότερες αιτίες που καθιστούν δύσκολη την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις καινοτόμες προσπάθειες που οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν.

Πρόληψη και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Χωρίς αμφιβολία η εμπιστοσύνη και η πνευματική ηρεμία είναι εξαιρετικά σημαντικές, και για αυτό τοn λόγο κατατάσσονται τρίτες στον κατάλογο προτεραιότητας των στελεχών, πίσω από την υγεία & ασφάλεια και την ευκολία. Ωστόσο, μόνο το 37% των οργανισμών δήλωσαν πως επένδυσαν ή πρόκειται να επενδύσουν σύντομα στηn προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας στο διαδίκτυο για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους. Ομοίως, μόνο το 35% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως οι πρόσφατες επενδύσεις των επιχειρήσεων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια αποτέλεσαν απόρροια της πανδημίας.

Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) των καταναλωτών είναι πρόθυμοι να μοιραστούν περισσότερες προσωπικές πληροφορίες εάν αυτό δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πιο άμεση, εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Η άμεση και ειλικρινής κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών μπορεί να υποστηριχθεί μόνο μέσα από επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα ενισχύσουν τις βάσεις δεδομένων της επιχείρησης, καθώς και τις δυνατότητες πρόβλεψης και απόκρισης σε πραγματικό χρόνο.

Ο Michael Miebach, CEO στη Mastercard σημείωσε πως: «Τα στοιχεία της έρευνας ενισχύουν την πεποίθηση πως δεν μπορούμε – και πιθανώς δεν θέλουμε – να επιστρέψουμε στον τρόπο που λειτουργούσαμε πριν την πανδημία. Η πρόοδός μας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα μας να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες – δηλαδή τις πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες – και στη συνέχεια από την ικανότητα μας να αναπτύξουμε ουσιαστικές καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Οι άνθρωποι κοιτάζουν μπροστά, φέρνοντας μαζί τους τις νέες εμπειρίες και προτιμήσεις που καθιερώθηκαν στη ζωή τους τον τελευταίο χρόνο. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να το αντιληφθούν και να επιτύχουν με βάση τη νέα πραγματικότητα. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης για καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, δεν είναι ζήτημα εντυπωσιασμού αλλά σωστής προσέγγισης και αντιμετώπισης των συνθηκών».

Ο Alex Clemente, Managing Director της Harvard Business Review Analytic Services (HBR-AS) τόνισε πως: «Ο ρυθμός και η ταχύτητα ανάπτυξης της καινοτομίας, καθώς ο κόσμος συνεχίζει να συνέρχεται από το πέρασμα της πανδημίας, διαμορφώνει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Πολλοί οργανισμοί έχουν αποδείξει πως μπορούν να αντιμετωπίσουν με ταχύτητα και ευελιξία αυτές τις νέες προκλήσεις, καθώς και να αναδειχθούν ισχυρότερες ανεξαρτήτως από το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δείχνουν να δίνουν σημασία σε διαφορετικές ανάγκες από αυτές που έχουν δημιουργηθεί για τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρασμα της πανδημίας. Πιστεύω πως οι επιχειρήσεις και η κοινωνία οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της καινοτομίας, όπως και πως οι επιχειρήσεις οφείλουν να επανεξετάσουν αν αυτές οι νέες ταχύτητες και ο ρυθμός των αλλαγών μπορεί να διατηρηθεί και στο μέλλον».

Σχετικά με την Mastercard

Η Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, είναι μία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στο χώρο των πληρωμών. Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση και διασύνδεση της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας, χωρίς αποκλεισμούς, προς όφελος όλων, με μεθόδους που κάνουν τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές πιο ασφαλείς, εύκολες και προσβάσιμες. Χρησιμοποιώντας ασφαλή δεδομένα και δίκτυα, λειτουργώντας με συνεργασίες και πάθος, τα προϊόντα και οι λύσεις μας υποστηρίζουν τους ιδιώτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην μέγιστη αξιοποίηση της δυναμικής τους. Το ήθος μας, διαμορφώνει την κουλτούρα μας καθώς και όλες τις δράσεις που πραγματοποιούμε εντός και εκτός της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διέπεται από σεβασμό και αλληλοεκτίμηση. Μέσα από τη λειτουργία ενός δικτύου επεξεργασίας συναλλαγών σε περισσότερες από 210 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, δημιουργούμε έναν βιώσιμο κόσμο, που προσφέρει σε όλους τους καταναλωτές δυνατότητες ανεκτίμητης αξίας. Συνδεθείτε μαζί μας για να μάθετε ακόμα περισσότερα για την καινοτομία και το αποτύπωμά μας: 

www.mastercard.com

Twitter: @MastercardNews

Instagram: @MastercardGR

Facebook: MastercardGreece

LinkedIn: linkedin.com/company/mastercard

ΕπικοινωνίαV+O Communication, Θανάσης Κωστάκης, tko@vando.gr, τηλ. 210 7249000 (298)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο