Τα νέα των μελών μας

ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.: Συνάντηση του Ε.ΣΥ.Δ. και της Ευρωπαϊκής Ε.Α. στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Μια πολύ σημαντική διεργασία, τόσο για τους Φορείς Πιστοποίησης, όσο και για την ουσία της Πιστοποίησης γενικότερα, υλοποιήθηκε επιτυχώς το προηγούμενο διάστημα στα κεντρικά γραφεία της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.· η διαπίστευσή της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Ως Διαπίστευση (Accreditation), ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας, ένας Φορέας αξιολογείται απο το Εθνικό Συστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως προς την τεχνική επάρκεια, ανεξαρτησία, αμεροληψία και την οργανωτική του ικανότητα να υλοποιεί καθορισμένες υπηρεσίες επιθεωρήσεων, ελέγχων, πιστοποίησης, δοκιμών και διακριβώσεων.

Με στόχο λοιπόν, τη διαφάλιση, τόσο της αξιοπιστίας, όσο και της τεχνικής ικανότητας των Φορέων Πιστοποίησης, όλοι οι διαπιστευμένοι Φορείς υπόκεινται σε συνεχείς επιτόπιους ελέγχους από το Ε.ΣΥ.Δ. και στα γραφεία τους, αλλά και σε πιστοποιημένες από αυτούς επιχειρήσεις.

Γεννάται λοιπόν το φυσιολογικό ερώτημα. Και ποιος διαπιστεύει τον Διαπιστευτή;

Η απάντηση σε αυτό είναι ότι, κατά τη διάρκεια των ελέγχων του Ε.ΣΥ.Δ., πάλι σε περιοδική βάση, παρευρίσκεται εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), η οποία έχει ιδρυθεί απο τους Ευρωπαϊκούς Φορείς Διαπίστευσης (ένα απο τα ιδρυτικά μέλη της μάλιστα, είναι και το Ε.ΣΥ.Δ.), ακριβώς για να διασφαλίζει την ισοδύναμη λειτουργία των μελών της και να προσδίδει ακόμη περισσότερη αξία και αμεροληψία στην έννοια της Πιστοποίησης.

Σ΄αυτό το πλαίσιο, τα μέλη της ΕΑ συμμετέχουν σε μια Πολυμερή Συμφωνία EA Multilateral Agreement (EA MLA)”, υλοποιώντας ισότιμες αξιολογήσεις μεταξύ των μελών και καθιστώντας εφικτό τον σκοπό Accreditation once, accepted everywhere”. Διαπίστευση αποδεκτή παντού κοινώς.

Αυτές τις μέρες, παράλληλα με τις διεργασίες Διαπίστευσης των Φορέων στην Ελλάδα, υλοποιούνται τέτοιες επιθεωρήσεις αξιολόγησης από διακεκριμένους εκπροσώπους του EA MLA, πάντα σε συνεργασία με τους έμπειρους αξιολογητές του Ε.Σ.Υ.Δ.

Μία απο αυτές τις αξιολογήσεις του EA MLA, υλοποιήθηκε επιτυχώς και στα κεντρικά γραφεία της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

(ΕΚ) αριθ. 765/2008

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο