Τα νέα των μελών μας

Grant Thornton: Η επόμενη ημέρα των ελληνικών επιχειρήσεων: Διασφαλίζοντας την ανάπτυξη σε μία περίοδο προκλήσεων

undefined

 

 

Σημαντική επίδραση στα επίπεδα αισιοδοξίας των Ελλήνων επιχειρηματιών φαίνεται ότι είχαν οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα το 2022, τόσο σε επίπεδο γεωπολιτικών εντάσεων, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της παγκόσμιας έρευνας “Business Pulse” της Grant Thornton. Μετά από μία περίοδο σταδιακής ανάκαμψης του δείκτη επιχειρηματικής αισιοδοξίας το 2021, και επιστροφής του κοντά στα επίπεδα προ πανδημίας, τα γεγονότα του τελευταία εξαμήνου είχαν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση, με τα επίπεδα αισιοδοξίας να υποχωρούν αισθητά. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την πτώση, ο δείκτης που αφορά στις ελληνικές επιχειρήσεις παρέμεινε σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τους αντίστοιχους δείκτες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Βασικά σημεία της έρευνας της Grant Thornton Business Pulse

  • Με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το α’ εξάμηνο του 2022, κάτι που αναμένεται να ισχύει και για το 3ο τρίμηνο του έτους, σήμερα οι 4 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν αισιόδοξοι για την εξέλιξη της οικονομίας. Εντούτοις είναι αξιοσημείωτη η πτώση της αισιοδοξίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν η σχετική αναλογία ήταν 6 στους 10. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες φαίνονται περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την παγκόσμια.
  • Οι 7 στους 10 είναι αισιόδοξοι ότι θα αυξηθούν τα έσοδα των επιχειρήσεών τους, και οι 6 στους 10 τα κέρδη των επιχειρήσεών τους, όταν πέρυσι τα αντίστοιχα επίπεδα ήταν 8 και 7 στους 10 αντίστοιχα. Ελαφρώς μειωμένη αλλά στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι (1 στους 3) παραμένει και η αισιοδοξία για αύξηση των εξαγωγών που αποδίδεται περισσότερο στην εξωστρέφεια που όλο και περισσότερο αναπτύσσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις παρά στο αναμενόμενο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον. Αντίστοιχη τάση παρατηρούμε και στον τομέα της απασχόλησης, όπου οι 5 στους 10 θεωρούν ότι θα σημειωθεί αύξηση της απασχόλησης, ποσοστό μικρότερο από του προηγούμενου έτους που ήταν 6 στους 10. Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο της έρευνας είναι και ότι ο δείκτης προοπτικής αύξησης των μισθών, είναι ο μόνος που παρουσιάζει οριακή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (οι 5 στους 10 εκτιμούν ότι θα αυξηθούν οι μισθοί), γεγονός που αποδίδεται στις ενισχύσεις στους μισθούς που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των πληθωριστικών πιέσεων αλλά και στις ελλείψεις προσωπικού στην αγορά εργασίας.
  • Οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να είναι εσωστρεφείς. Αναδιοργάνωση λειτουργικών διαδικασιώνκαι ψηφιακός μετασχηματισμός, μείωση του κόστους τους, βελτίωση πρακτικών μάρκετινγκ και αποτελεσματικότητας πωλήσεων, επικέντρωση σε εγχώριες αγορές. Οι εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές φαίνεται να επηρεάζουν και την προτεραιότητα που αναμένεται να δώσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης τους επόμενους μήνες. Εντούτοις, αναπτυξιακά εργαλεία και ευκαιρίες όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Αναπτυξιακός Νόμος φαίνεται να μην τυγχάνουν της προσοχής που θα αναμενόταν. Οι εξαγορές/συγχωνεύσεις, καθώς και η ενδυνάμωση του management φαίνεται να αφορούν ένα μικρό μέρος των επιχειρήσεων.
  • Σήμερα, βασικοί περιορισμοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι: η άνοδος των τιμών και ο πληθωρισμός ως παράγοντες μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η αύξηση του λειτουργικού κόστους(ενέργεια, πρώτες ύλες), οι κίνδυνοι στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, καθώς και η αύξηση των επιτοκίων, γεγονότα τα οποία δημιουργούν σημαντικά μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 7 στους 10 βρίσκουν σημαντικό εμπόδιο την εύρεση κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού.
  • Οι 9 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν ότι το κόστος παραγωγής τους θα αυξηθεί, ενώ 5 στους 10 εκτιμούν ότι το ποσοστό αύξησης θα ξεπεράσει το 10%. Παρατηρώντας ότι οι 2 στους 10 δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να απορροφήσουνε το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης αυτής, προκύπτει ότι η αύξηση τους κόστους παραγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα η στρατηγική που θα υιοθετήσουν οι περισσότεροι να είναι η μετακύλιση του σημαντικότερου μέρους του στην τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας. Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνεται και από την τιμολογιακή πολιτική που έχουν υιοθετήσει οι επιχειρήσεις, οι οποίες 8 στις 10 αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων/υπηρεσιών σε ευθεία γραμμή με την αύξηση του κόστους τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας.
  • Παρά τις προσδοκίες ανάπτυξης και το γεγονός ότι η πανδημία πλέον δεν φαίνεται να αποτελεί βασικό προβληματισμό των Ελλήνων επιχειρηματιών, οι νέοι περιορισμοί στο οικονομικό περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα σήμερα η διάθεση για επενδύσεις να είναι μειωμένη. Εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις, όπως σε γη, κτίρια και μηχανήματα, σχεδιάζονται από όλο και λιγότερες επιχειρήσεις. Ο προσανατολισμός των επενδύσεων φαίνεται να είναι κυρίως σε τεχνολογία και ψηφιακό μετασχηματισμό, (6 στις 10 επιχειρήσεις), τάση η οποία πηγάζει και από τις νέες επιχειρηματικές πρακτικές που δημιουργήθηκαν και λόγω της πανδημίας.

Ως εκ τούτου, και όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή ανάπτυξη του 2021 αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που έχουν ανακύψει εντός του έτους. Παράλληλα είναι επιτακτικό για τις ίδιες να εξασκήσουν ακόμα περισσότερο τα αντανακλαστικά τους και να προσαρμοστούν με θετική κατεύθυνση στις νέες συνθήκες.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Βασίλειος Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, ανέφερε τα εξής: «Η ανάκαμψη των ελληνικών επιχειρήσεων το περασμένο έτος αποτέλεσε για τις ίδιες ένα σημαντικό εφόδιο ώστε να βρεθούν πλέον σε καλύτερη θέση να διαχειριστούν τις νέες προκλήσεις που έφεραν τα γεγονότα των τελευταίων μηνών. Μετά από μία περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας, η ελληνική επιχειρηματικότητα στοχεύει με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο προς τη συνεχή ανάπτυξη και την εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή των στρατηγικών, η διαρκής ανακατάταξη των προτεραιοτήτων, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, καθώς και η αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων αποτελούν τα απαραίτητα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Παρά το γεγονός ότι η αισιοδοξία μεταξύ των επιχειρήσεων έχει υποχωρήσει την τρέχουσα περίοδο, οι ίδιες αναγνωρίζουν πλέον με μεγαλύτερη αμεσότητα τους κατάλληλους τρόπους ώστε να βρεθούν ένα βήμα ψηλότερα, ανεξαρτήτως συνθηκών.»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας της Grant Thornton που επιμελήθηκε την έρευνα, κ. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance, δήλωσε τα εξής: «Τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας της Grant Thornton για τις ελληνικές επιχειρήσεις μαρτυρούν ότι οι απρόβλεπτες εξελίξεις απαιτούν άμεσες αλλαγές. Από τις στρατηγικές ανάπτυξης και την υλοποίηση επενδύσεων, μέχρι τη μισθολογική πολιτική και τη διαχείριση του κόστους παραγωγής, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν αυξημένη προσαρμοστικότητα, η οποία θα τους επιτρέψει να κινηθούν τους επόμενους μήνες έχοντας τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες παρουσιάζονται περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την παγκόσμια καταδεικνύει την έντονη πεποίθηση που επικρατούσε, ήδη, από το προηγούμενο έτος, ότι μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των προηγούμενων ετών, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αφήσει όντως τα χειρότερα πίσω τους και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ετοιμότητα ώστε να διαχειριστούν μελλοντικές προκλήσεις.» 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο